Zpět

DO AKCE Přebírání iniciativy

Nechte žáky přebírat odpovědnost při realizaci jednoduchých úkolů i velkých projektů .

Převzetí iniciativy znamená být nezávislý a proaktivní, převzít odpovědnost za svou vlastní práci, vykonávat úkoly, aniž by vás někdo musel vést. I když to není vždy snadné, odpovědnost za svou práci s naší podporou mohou převzít i velmi malé děti. Níže uvedené nápady můžete využít, když budete chtít podpořit převzetí iniciativy ve třídě.

 

Třetí oblast podnikavosti

DO AKCE

Klíčové kompetence podnikavosti v této oblasti

                                                                                          
 

Učení se skrze zkušenost

Spolupráce s ostatními

Plánování a řízení

Přebírání iniciativy

Vyrovnávání se s nejistotou

 

 Kuplíř s nábytkem

Toto je příklad z norské školy. Škola dostala 40 starých židlí. Žáci, kteří viděli příležitost k založení životaschopného podniku, se rozhodli je kreativně upcyklovat - opravit je v různých stylech a poté je prodat v místní komunitě.

Můžete povzbudit žáky, aby se na vaší škole pustili do podobného projektu.


 


 

Udělejte si Den, kdy může každý něco změnit

Pro žáky je důležité chápat, že jsou cennými členy komunity. Dejte jim možnost udělat pro svou komunitu něco dobrého. Seznamte je s tímto citátem Johna F. Kennedyho: „Člověk může něco změnit a každý by se o to měl pokusit!“ Hlavní myšlenkou je pomoci žákům si uvědomit, jak svět kolem nich funguje, a to, že každý můžeme něco ovlivnit. Diskutujte s nimi o tom, jak mohou sami přispět.

Můžete využít následující postup:
  • Rozdělte žáky do týmů a nechte je přemýšlet o nápadech: „Jak můžeme pomoci…? Jaké jsou potřeby nebo problémy komunity? “
 
  • Nechte je diskutovat, vybrat jednu myšlenku a připravit prezentaci s následujícími body:
- Co můžeme udělat? Pro koho?
- Co potřebujeme, abychom to mohli udělat?
- Kolik času potřebujeme, abychom to zorganizovali?
- Kolik peněz potřebujeme a odkud je můžeme získat?
 
  • Po prezentaci a diskusi vyberte jednu aktivitu (nebo více) a začněte ji plánovat a organizovat.

Příklady: pomoc starším nebo zdravotně postiženým s domácími pracemi, koordinace recyklace odpadů, úklid okolí školy nebo veřejného parku, sbírka jídla pro bezdomovce atd.


 

 

Nechte je, ať se ptají

Abychom mohli převzít iniciativu, měli bychom vědět, jak věci fungují a jak je můžeme vylepšit. Z tohoto důvodu je důležité být zvídavý a klást otázky. Neodměňujte jen odpovědi svých žáků, ale také otázky. Naše školy jsou obvykle zajety v systému, který „je postaven na odpovědích“, a v některých kulturách je dotazování považováno za známku slabosti nebo dokonce provokace. Dotazování rozvíjí zvědavost a kreativitu.

Vytvořte pro žáky podmínky, aby se cítili v bezpečí, a povzbuzujte je, aby se ptali. I když třeba právě probíráte nové téma, nechte žáky hned klást otázky. Učitelka druhého stupně Julie Grimmová používá cvičení „10 na 10“, v jehož rámci po žácích chce, aby během 10 minut přišli s 10 skvělými otázkami k tématu. Můžete také použít metodu Pěti proč. Ta vám a vašim žákům pomůže hlouběji porozumět procesu a také najít řešení problému. Nechte žáky vymyslet pět proč. Na začátku jim můžete pomoci s vymýšlením otázek.

Příklad:
Proč cvičíš? x Protože je to zdravé.
Proč je to zdravé? x Protože to zvyšuje mou tepovou frekvenci.
Proč je to důležité? x Protože spálím víc kalorií.
Proč chceš spálit více kalorií? x Abych zhubnul.
Proč se snažíš zhubnout? x Cítím se pod tlakem společnosti, abych vypadal fit.

Tento příklad jsme převzali z www.amorebeautifulquestion.com


 
 

Zdroj

Převzato a přeloženo z anglického originálu


Materiály a inspirace

Další materiály