Zpět

Samet v podání žákovského parlamentu, Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice

Workshopy, besedy, přednášky a zvonění klíčů.
 


P-koordinátorka

Ivana Čermáková, Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice

Cílová skupina

žáci školy

Časová dotace

6 vyučovacích hodin

Cíl aktivity

Hlavním cílem této akce bylo podpořit činnost školního parlamentu a rozvíjet jejich podnikavé dovednosti, organizační schopnosti a tvořivost, hledání příležitostí, navrhování řešení, komunikace, spolupráce a organizace, závěrečná reflexe.
 


Přípravná fáze

 • Plán aktivit
 • Vedoucí jednotlivých aktivit
 • Časová dotace
 • Smysl akce
 • Organizace
 • Smysl akce – smyslem bylo připomenout žákům význam dne 17. listopad 1989, případně 1939.
 • Byla použita metoda branstormingu – jaké máte nápady pro připomenutí výročí sametové revoluce studentům, jak udělat aktivity co nejsrozumitelnější pro všechny studenty od primy až po oktávu.
 • Sestavení organizačního výboru akce, který následně jednal s vedením školy o zabezpečení konkrétních podmínek – materiální, personální, časová dotace.
 


Propagace akce

 • Letáky na školní chodby a do jednotlivých tříd
 • Nabídka témat byla vyvěšena na nástěnce, žáci se na jednotlivá témata zapisovali.

 


Konkrétní realizace akce

Program byl rozdělen na devět stanovišť. Vedení školy zabezpečilo dohled, žáci si zabezpečili lektory jednotlivých aktivit. 
 
 1. Z dopisů psaných přes železnou oponu – výstava doprovázená minifilmem
 2. Z deníku Ivany A. - přednáška pamětnice
 3. Literární výzva Evropa - akce
 4. Vše o sametu - přednáška 
 5. Pád Komunismu v Československu - přednáška
 6. Milion chvilek pro demokracii - přednáška doplněná minifilmem
 7. První pomoc - praktický workshop
 8. Beseda s pamětníkem - beseda
 9. Beseda s pamětníkem - beseda 2
 
Celý projekt byl zakončen vystoupením pěveckého sboru se skladbou Modlitba pro Martu a symbolickým cinkáním klíči ve vestibulu školy.

Shrnutí a prezentace: závěrečná reflexe akce s představiteli parlamentu – organizátory a vedením školy.
 


 


Co se podařilo

Připomenout originálním a poutavým způsobem 17. listopad 1989.

Zlepšit podnikavé kompetence organizátorů akce.

 

Další materiály