Zpět

Vánoční jarmark krok za krokem, SŠIPF Brno, Čichnova

Jaké dovednosti se dají naučit při takové organizaci vánočního jarmarku.
P-koordinátorky

Helena Nečasová a Helena Zelníčková,  Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno

Cíl aktivity

Rozvoj finanční gramotnosti, sociálního cítění a podnikavosti u žáků.

Cílová skupina

Žáci 1.-3. ročníků SŠ

Časová dotace

5 dnů

Rozvíjené podnikavé dovednosti

Účetnictví (náklady, výnosy), materiál, který si žáci sami zajistí na výrobu svých výrobků, zlepšení klimatu školní třídy.

Pomůcky

Učebnice ekonomiky a účetnictví, učebna pro tvorbu výrobků a zajištění prostoru pro prodej výrobků.
 Než jsme začali tvořit

Žáci byli seznámeni s tradicí Vánočního jarmarku na naší škole. Principem aktivity je, že žáci tvoří vánoční výrobky a následně je pak sami v prostorách školy prodají. Část výtěžku z prodeje  je věnován na dobročinnost a část výtěžku mohou žáci využít pro společné aktivity školní třídy. 
 

Podmínkou je, že žáci si musí sami zajistit materiál pro tvorbu výrobků, které si sami vybrali na internetu, tvořivých webech apod. Dále musí zajistit materiál pro tvorbu výrobků a v případě, že některou surovinu či materiál musí koupit, doloží náklady na materiál pomocí faktury či paragonu. Náklady jsou jim následně vráceny po výpočtu tržeb z jarmarku.
​​​​​​​

Po prodeji výrobků a výpočtu tržeb, žáci vypočítají náklady a zisk. Dále rozdělí zisk na část dobročinnou a na část, která je věnována na společnou aktivitu školní třídy. Žáci sami vybírají v rámci dobročinné aktivity organizaci, které věnují část zisku. V letošním roce byl vybrán útulek pro opuštěná zvířata v Brně-Komíně. Zisk, který je určen pro společné aktivity školní třídy, je pak předán třídním učitelům. 
 


Jdeme na to

Aktivita byla rozdělena do několika dní.
 
V první fázi byli žáci osloveni s nabídkou účasti na Vánočním jarmarku. Žáci pak sami tvořivě vybírají výrobky, které chtějí tvořit a posílají své návrhy přes Teams speciálně vytvořenému týmu vyučujících. Následně nosí materiál pro výrobu výrobků na pedagogem určené místo.
Ve druhé fázi probíhá samotná tvorba vánočních výrobků. Dle našich zkušeností je optimální jeden den, kdy celá školní třída tvoří výrobky. Hotové výrobky mohou žáci na určeném místě ve škole již v den tvorby prodávat. 
Ve třetí fázi probíhá prodej, kdy vybraní žáci prodávají na určeném místě výrobky. Ceny výrobků si žáci na základě výpočtu nákladů určují sami. Poté mohou ceny ještě měnit  a vytvářet různé cenové pobídky pro kupující (např. akce 1+1 zdarma apod.). Celá aktivita je v režii žáků. Učitel je pouze doprovází a jen v případě kritické situace vstoupí do dění. 
Ve čtvrté fázi probíhá vyúčtování jarmarku (náklady, výnosy, zisk) a následné rozdělení tržeb na část dobročinnou a na část určenou na společnou aktivitu třídy. 
V páté fázi žáci sami osobně doručí peníze na místo určení a poté jde školní třída na společnou aktivitu dle svého výběru a utratí svou část peněz z výtěžku z jarmarku (kino, bowling, laser game apod.). 
 

Co se nám podařilo

 • zapojit žáky druhých a třetích ročníků,
 • posílit  nebo vytvořit nové podnikavé kompetence u žáků, 
 • předat tradici vánočních jarmarků, 
 • posílit finanční gramotnost,
 • zapojit všechny školní třídy do návštěvy jarmarku,
 • aktivovat většinu učitelů návštěvou jarmarku,
 • posílit u žáků sociální kompetence a prodejní kompetence, 
 • zlepšit klima školních tříd,
 • posílit kladné vztahy mezi žáky a učiteli,
 • poznat žáky z jiné stránky, než studijní,
 • posílit komunitu naší školy,
 • zažít spoustu legrace a vytvořit krásné vzpomínky u všech zúčastněných. 


Variace 

Velikonoční jarmark

 

Podněty pro reflexy žáků

 • zapojit žáky do spolupráce s domovy seniorů, 
 • zařadit tematické exkurze do různých typů sociálních zařízení a neziskových organizací, aby se zvýšilo povědomí u žáků o fungování těchto institucí, 
 • zařazovat různé kooperativní metody, aby mohli vyniknout i ti žáci, kteří jsou v třídním kolektivu “neviditelní”. 

Dobrá rada 

Nic není nemožné. Dejme důvěru dětem. 

Další materiály