Zpět

Víme, co jíme, ZŠ Kuřim

„To já nemůžu, protože citron u nás neroste.“

Opravdu si myslíte, že víte, co jíte? Jak dlouhá je cesta, kterou musí urazit potraviny, než se dostanou na náš stůl? A že je někdy i zbytečná? Můžete sami vypěstovat něco, co se dá sníst? Kolik práce dá upéct si svůj rohlík? Chcete se osobně setkat s těmi, co nám dávají mléko a zjistit, jak se z něho vyrábí sýr? Tušíte, že tím, co jíme, můžeme šetřit nejen peníze, ale hlavně snížit uhlíkovou stopu a tím chránit přírodu a celou naši planetu? A myslíte, že tohle všechno zvládnou žáci navštěvující 1. třídu? Ač se školní docházkou teprve začínají, vymysleli prvňáci téma, obsah a název celého projektu a byli aktivními účastníky jeho plánování, realizace i reflektování.
 Škola

P-program

Kontakt na garanta

Patricie Sýsová
mail: sysova@tyrsovkakurim.cz

Pro byl aktivně zapojený

žáci 1. třídy ZŠ

Cíl aktivity

Dosáhnout změny v přemýšlení žáků při nakupování potravin. Zvýšit povědomí žáků o původu potravin.

Doporučená délka trvání přípravy a realizace

příprava 2 týdny, realizace 2 měsíce

 

Jak to celé začalo

Žáci vypozorovali, že se hodně jídla vyhazuje. Ve spolupráci s dospělými členy týmu vymysleli téma a název projektu. V rámci tématu už měli spoustu poznatků, které jsme si navzájem sdělili. Z těchto nápadů vyplynuly aktivity, které se nám ve většině případů podařilo zrealizovat. Jeden z žáků zjistil, jak se k nám ovoce a zelenina dopravují. Další byl s rodinou na výletě na farmě, kterou nám doporučil. Jiný navrhoval výtvarné ztvárnění mapy a kalendáře. 
 
Realizace probíhala ve třídě a v družině, kde se do aktivit zapojovali i žáci z jiných tříd, tím se toto téma povedlo dostat do povědomí ostatních dětí ze školy.

Projekt děti prezentovaly paralelní třídě. Prohlédly si společně sezónní kalendář, mapu dovozu potravin, poznávaly poslepu chuť a vůni námi vypěstovaných bylin.

Pokud bylo nutné, aby pracovali všichni žáci (kuchařka, dárek pro maminku ke Dni matek, vystřihování ovoce a zeleniny z letáků), pracovalo se ve třídě. Činnosti nevyžadující spolupráci všech se realizovaly v družině, kde byl prostor i pro nezapojené děti.
 Jdeme na to
 

8:00–12:00

Děti tvořily kuchařku (šití, vybarvování, psaní přání, lepení), chystaly třídu na odpolední Mňampárty - tvořily před třídu flipboard s pozvánkou + nápis akce z písmen, umísťovaly vyrobené výstupy - sestěhovaly skříňky, na ně umístily ovocnozeleninovou planetu, na nástěnku přišpendlily sezónní kalendář, rozmístily lavice do dlouhé tabule, přikryly ubrusy, nachystaly dárky pro maminky - kuchařky + řeřicháčky se zápichem. Dospělí členové týmu pomáhali při výrobě kuchařky (šití), instalovali připravenou prezentaci fotografií pořízených během přípravy projektu, prováděli dohled a kontrolu při chystání třídy.

 
 

13:00–16:00

Na přípravě rohlíků a pomazánky se podílela celá třída, všichni přiložili postupně ruku k dílu, zjistili, jak pracná je domácí výroba potravin a kolik zabere času. V průběhu tvořili hlasovací lístky pro svou rodinu. Dospělí členové týmu na vše jenom dohlíželi.

 

 

16:00–17:15

Mňampárty může začít. Děti návštěvníkům povídají o tom, co jsme od začátku projektu zažili a ukazují, co vše jsme vytvořili - děti i dospělí členové týmu. Vysvětlují, jak bude párty probíhat a jak se bude hlasovat. Chystáme pití a sýry na ochutnávku, krájíme rohlíky a mažeme pomazánkou. Děti rozdávají hlasovací lístky rodinným příslušníkům, předávají kuchařky a řeřicháčky maminkám. Ochutnávka a volná zábava může začít. Účastníci si prohlížejí vytvořené mapy a kalendáře, sledují nachystané prezentace snímků. Nakonec všichni přítomní bodujeme připravené pokrmy. Vyhodnocení, předání diplomů a cen pak proběhlo v družině v následujících dnech.Co se nám povedlo

Sezónní kalendář, ovocnozeleninová planeta - mapa dovozu ovoce a zeleniny, dobrůtky pro maminku, kuchařka jako dárek ke Dni matek, květináčky s vypěstovanými bylinkami, pozvánka na Mňampárty, hlasovací lístky, péct rohlíky a vyrobit pomazánku.

Zorganizovat Mňampárty, prezentovat informace paralelní třídě, prezentovat fotografie a film o pečení rohlíků, zpracovat informace o projektu na fb školy.
 

Co jsme se naučili

Abychom zjistili, co žáci při práci na projektu nejvíce zaujalo, namalovali o tom obrázky. Přemýšleli a bodovali, co jim nejvíce chutnalo na Mňampárty. Zjistili, že věci vyrobené doma z českých surovin jim chutnají. Více přemýšlejí o tom, co s rodiči nakupují. 

Učit se dá i jinou formou než "ve školní lavici".

Žáci se naučili přijmout dílčí neúspěch při práci, snažili se hledat jiné řešení. Máme přirovnání k nepovedenému obrázku: při malování obrázku se něco nepovede podle představ, vytvořím z toho něco jiného, co se mi nakonec líbí víc.
 

Slovo paní učitelky

Více než výhra v soutěži (hodnocení na podnikavém dni) bylo pro děti samotné prožití konkrétních činností (pečení rohlíků). Nikdo při práci neřešil, zda vyhrají. Na rozdíl od některých rodičů – medailová maminka se divila, že nevyhrály rohlíky od dětí, „že by si to zasloužily“. Děti nepotřebují vyhrávat, to jim podsouváme a směrujeme je k tomu my dospělí. Diskuze rodičů s učitelkou snad otevřela alespoň některým oči, něco se tedy naučili i dospělí, nejen děti.

 

 
Zapojte do činností během projektu nejen děti z týmu, ale umožněte spolupracovat všem, kteří o konkrétní aktivitu projeví zájem.

 
Děti v mladším školním věku spolehlivě motivuje, když se mohou s výsledky své práce pochlubit rodičům.
 
Zařaďte do projektu pro děti neobvyklé aktivity, do kterých se mohou zapojit, např. ochutnání syrovátky, pohlazení čerstvě narozeného kůzlete, pečení rohlíků.

 
 

Oblast ZMĚNY KLIMATU

V rámci zpracovávání mapy dovozu ovoce a zeleniny si žáci uvědomili, že spousta produktů, které se mohou vypěstovat u nás, se zbytečně dováží z celého světa primárně leteckou dopravou, která je nejméně šetrná k životnímu prostředí. Jeden ze členů týmu sám zjistil a popsal ostatním, jak se z letadla vypouští přebytečné palivo před přistáním. Dle ohlasu rodičů děti teď v obchodě zjišťují, odkud potraviny pocházejí. Pokud nepocházejí z ČR, odmítají je koupit, při výběru dávají přednost českým potravinám. Dokonce jedna dívka odmítla bonbón s citronovou příchutí s odůvodněním: "to já nemůžu, protože citrón u nás neroste" :-)
 

Ekologické hledisko

Míra pozitivního vlivu na životní prostředí a náročnost na zdroje

Poprosili jsme rodinné příslušníky žáků, aby si přinesli vlastní nádobí (talířky, skleničky - ne plastové), aby nevznikal zbytečný odpad.

Recyklovali jsme
  • při pěstování bylin jsme použili kelímky např. od jogurtů,
  • při tvoření mapy dovážených potravin karton z krabice od tabule,
  • obrázky ovoce a zeleniny z letáků, aby si děti uvědomily, že spoustu věcí mohou ještě využít, než je definitivně vyhodí,
  • hlína ze školní zahrady, aby se zamyslely, než vyrazí nakupovat, že lze např. hlínu získat jinde než v obchodě.

Na Mňampárty se všichni dopravili pěšky, kolmo nebo na koloběžkách, abychom eliminovali uhlíkovou stopu.

V rámci Mňampárty jsme vyhlásili soutěž o nejchutnější mňamku vyrobenou z potravin produkovaných v ČR. Po vyhodnocení hlasování všech účastníků a zkontrolování použitých surovin jsme diskvalifikovali jídla, která tuto podmínku nesplňovala.

Přichystali jsme ochutnávku domácích sýrů z navštívené farmy, abychom rodiče nalákali ke koupi lokálních výrobků.

 

Použité a doporučené zdroje

Videa

 
 
 

 
 
 

Naše tipy

Lesárium - jak dopadlo první pilotážní kolo


ZŠ Kuřim se zapojila také do P-programu Lesárium. Seznamte se s velmi kreativní hrou rozvíjející znalosti i celou sadu podnikavých dovedností.

Další materiály