Zpět

Vision Board - Nástěnka vizí

Podpořte své žáky v utváření budoucnosti, která bude podle jejich představ.

Úspěšní lidé ví, kam směřují. Mají jasné cíle a sny. Úspěšné firmy mají také své vize podpořené plány a cestou k cíli. Svou budoucnost si vytvářejí podle toho, jaké mají sny, cíle a vize. Jedním z nástrojů, jak podpořit vize a práci na cestě za vysněnými cíli, je tzv. nástěnka vizí (vision board). Pomocí nástěnky vizí si mohou vytvořit barevnou koláž obrázků, která napoví, kam směřují a jaké představy mají o budoucnosti.
 

Rozvíjené podnikavé dovednosti

Práce s nápadem, kreativita, hledání souvislostí a propojování témat, práce se zdroji.

Příprava tvorby nástěnky vizí

Zeptejte se žáků na tyto otázky
 
  • Jak chceš, aby vypadal tvůj život ve 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 letech?
Případně můžete pracovat s variantou zaměřenou na blízkou budoucnost.
  • Jak chceš, aby vypadal tvůj život za 2 roky?
  • Jaké lidi chceš mít ve své okolí?
  • V čem jsi ty sám/a jedinečný/á a výjimečný/á?
  • Jaké máš sny a přání? Čeho chceš dosáhnout?
  • Co chceš změnit ve svém bezprostředním okolí?
  • Co chceš změnit ve světe, ve kterém žiješ?
  • Co bys chtěl/a, aby o tobě lidé říkali? Co by tě mělo vystihovat?

Tvorba nástěnky vizí

Přichází kreativní část, kdy na základě odpovědí žáci vytvářejí každý svou vlastní nástěnku vizí z obrázků  vystřižených z časopisů. Nejde jen o obrázky, ale také slovní spojení, která posilují vize a představy. Výstřižky z časopisů žáci nalepí na velký kus papíru. Nástěnku vizí si mohou vytvořit také v digitální podobě např. v nástroji Canva nebo Jamboard.

Cesta k cíli

Vytvořením nástěnky vizí práce nekončí. Nástěnka vizí by měla být na očích, aby dotyčnému připomínala jeho sny a cíle. Abychom napomohli žákům jejich sny uskutečnit, je dobré nasměrovat je na jednotlivé kroky, které je potřeba udělat. Můžete žáky např. vyzvat k tomu, aby si napsali seznam kroků, které jsou podmínkou k dosažení jednotlivých snů a přání z jejich nástěnky vizí. Proč je dobré si cíle a přání zapisovat? Studie dokazují, že lidé, kteří si zapisují své cíle, mají o 42 % větší šanci tyto cíle dosáhnout (1).

Navíc, když si zapisujeme, čeho chceme v životě dosáhnout, redukujeme tím stres, zvyšujeme motivaci a máme větší šanci, že se cíle splní nad naše očekávání.

Typ pro žáky, kteří stojí před kariérní volbou

Nástěnka snů může být skvělým krokem k tomu, aby se žáci zamysleli nad tím, co chtějí od života v budoucnosti. V době, kdy si žáci vybírají, kam na střední, na vysokou či jaké povolání zvolit, je práce s vizí velmi důležitá. Pokud budete pracovat s pevným časovým ohraničením např. vize mého života za 10 let, tak nenápadně směrujete žáky k tomu, aby se zamysleli právě nad kariérní volbou.
 
Po zhotovení nástěnky vizí můžete vyzvat žáky k tomu, aby napsali svůj životopis – nikoliv však na jejich aktuální životní situaci, ale na život, který by chtěli žít za 10 let. Jaké budou potřebovat vzdělání? Jakou budou potřebovat kvalifikaci? Jaké schopnosti a předpoklady budou potřebovat pro život jejich snů? Co chtějí mít napsáno v kolonce Dobrovolnická činnost? Jakým zájmům a koníčkům se chtějí věnovat? Kromě nácviku praktické dovednosti, jak psát životopis, se žáci zamyslí nad tím, co je potřeba udělat pro budoucnost, kterou si vysnili. Vytvoříte jim tak skvělé podmínky k tomu, aby převzali iniciativu a zamysleli se nad konkrétními kroky, které by měli udělat tady a teď, v momentě, kdy si vybírají profesní zaměření, střední školu, případně vysokou školu.

Shrnutí

Pomocí nástěnky vizí můžete podpořit nejen vizualizaci představ, následně můžete s žáky rozvíjet kompetence potřebné k uskutečnění cílů. Práce s nástěnkou vizí se hodí pro různé věkové kategorie a lze s ní pracovat v různých předmětech. Navíc žáci ocení kreativní činnosti při sestavování nástěnky vizí. Možná za deset let budou děkovat zrovna vám, že jste to byli vy, kdo je přivedl k vizualizaci a seznámil je s nástěnkou vizí, která je základem jejich úspěchu.

Zdroj

Převzato a přeloženo z
(1) https://scholar.dominican.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1265&context=news-releases

Příklad z praxe

Co bys rád změnil ve svém okolí? ZŠ Miroslav

 

Další materiály