Zpět

Zaměstnanci jako kapitál podniku, SŠTE Olomoucká Brno

Jak propojit studenty s realitou trhu práce ve dvou hodinách.
 P-koordinátorka

Petra Julinková, Střední škola technická a ekonomická Olomoucká, Brno

Cíl aktivity

Cílem je, aby se žáci aktivně zamysleli a pochopili důležitost správného managementu k zaměstnancům, co by zásadního kapitálu podniku.

Cílová skupina

Žáci SŠ, hodiny ekonomiky, managementu.

Časová dotace

2 vyučovací hodiny

Rozvíjené podnikavé dovednosti

Analýza problematiky, kreativita, spolupráce, diskuze, nalezení optimálního konceptu, argumentace, schopnost změnit názor.

Pomůcky

Pracovní list, volný list papíru.
 

Než jsme začali tvořit

Žáci na střední škole zvláště u předmětů ekonomika a management mají občas problém si věci představovat v reálném životě. Tato aktivita je nutí představit si, že jsou v té konkrétní situaci ve firmě a nutí je zamýšlet se nad mnohými souvislostmi, které by je jinak ani nenapadli.

Jdeme na to

I. vyučovací hodina
Vytvořte skupiny po 2–4 žácích. Představte si, že jste majitelé společnosti a plně si uvědomujete, že společnost je tvořena zaměstnanci a jejich přístupem k práci.
 

Vaším úkolem je vytvořit koncept přístupu k zaměstnancům, kterým byste si udrželi ve firmě schopné, pracovité, kreativní, poctivé a loajální zaměstnance a ideálně dosáhli „Áčkového“ týmu zaměstnanců.
 
Na začátku je nutné si uvědomit, co vše drží dobré zaměstnance ve firmě a co vede k produktivitě.
 


Prvních 20 minut probere tuto problematiku učitel společně se žáky. Jako vodítko může žákům i učiteli posloužit pracovní list s tématy.

Dalších 25 minut se žáci věnují samostatné práci ve skupinkách.

 

II. vyučovací hodina

V druhé vyučovací hodině pak každá skupinka prezentuje ucelené výsledky svých představ, jak docílit toho, aby měli ve firmě ty nejlepší zaměstnance. Ať už vytvoří jakýkoli koncept, musí si ho umět obhájit, proto učitel vyzývá ostatní žáky k doplňujícím dotazům a argumentům pro a proti. Na závěr se učitel vždy zeptá prezentujícího týmu, zda by něco na základě poznámek spolužáků změnili. 

Učitel nechá bodově ohodnotit každou skupinu, která si prezentaci svých spolužáků vyslechla třemi body (3 body – moc se mi jejich koncept líbil, 1 bod – jejich koncept se mi nelíbil), přičemž vždy musí být při hodnocení zmíněno, co hodnotící skupina považuje za pozitivní a co se jim naopak nelíbí.
 

Co se nám podařilo

Podařilo se nám zapojit všechny žáky do problematiky. Žáci si uvědomili, že toto téma se jich bytostně bude dotýkat ať už jako zaměstnance nebo zaměstnavatele.
 
 
Rovněž si uvědomili, že být v roli manažera nemusí být tak jednoduché, jak se může na první pohled zdát. Nebyla to jen nudná teorie.
 
 

Variace

Jiné výsledky budou žáci prezentovat, pokud nemají konkrétní znalosti z hodin managementu, a tudíž mohou být velmi kreativní. 

Stejná aktivita bude vykazovat jiné a podrobnější výsledky již po absolvování tematického okruhu management. V tomto případě se jedná o praktické ucelení studia.


Dobrá rada 


Bavte se ☺
 
 
 

Další materiály