Zpět

Druhé výjezdní setkání podnikavých ředitelů jihomoravských škol

Podnikavý ředitel=podnikavý učitel=podnikavý žák
Druhé výjezdní setkání podnikavých ředitelů jihomoravských škol
Na konci dubna proběhlo druhé setkání podnikavých ředitelů jihomoravských škol. Cílem takových setkání je podpořit skutečnost, jak je důležité vytvářet ve školách podmínky pro rozvoj podnikavých kompetencí žáků i učitelů.

Zahájení proběhlo na Integrované střední škole automobilní v Brně, kde se průvodci stali lídři podnikavosti Lída Čápová a Vladimír Válek. Nejen oni, ale také jejich studenti představili aktivity rozvíjející potenciál každého z nich. Oba pedagogové kladou důraz především na samostatné vedení projektů i žákovských firem studenty.

Jak se daří podnikavosti na základní škole v Židlochovicích, o to se podělil další z lídrů podnikavosti David Kopeček, za kterým skupina účastníků v rámci navazujícího programu zavítala.

Na odpolední program, který vedl Vojta Krmíček, mentor a kouč pro rozvoj silných stránek, se všichni zúčastnění přesunuli do hotelu ve Vémyslicích. Postupně se ponořili do tématu podnikavosti. Každý si sám za sebe pojmenoval své podnikavé dovednosti. Prostřednictvím špagetové výzvy se pak nechali unášet společným tvořením. Cílem bylo postavit co nejvyšší věž ze špaget. Ve skupinách se následně zamýšleli nad otázkami vybízející k nastavení ideálu jejich role ve vedení školy. Výstup z této aktivity najdete níže. Večer nechybělo společné neformální sdílení, které často bývá velmi výtěžné a inspirativní. Už jen proto, že účastníky přijel pozdravit radní Jihomoravského kraje pan Jiří Hlavenka.

Druhý den už byl připravený Martin Holčík, kouč a lektor z Akademie s.r.o. Libchavy, který účastníky provedl tématem Adaptační inteligence - jak být flexibilní a odolný vůči dílčímu neúspěchu - mít odvahu k novému a schopnost orientovat se v tom, co je jisté a co nejisté - být tvořivý při hledání kroků a otevřený ke změně vlastního názoru.
 
To vše přináší více radosti a výsledků, méně strachu a pocitu bezmoci.

Na závěr setkání účastníci společně sdíleli, co se jim osvědčilo při zavádění změny ve škole a co je jejich zdrojem energie, který je dobíjí radostí a potřebou změnu směrem k podpoře výchovy k podnikavosti na škole zavádět.


Nabízíme vám výstupy ze společného i individuálního sdílení zúčastněných zástupců škol.

Když chcete dostat do sboru změnu, co se vám osvědčilo

 • Pomohlo nám, že jsme se jako škola zapojili do podnikavých projektů. Díky tomu je za námi hmatatelný výsledek. Pak se výchova k podnikavosti mezi dalšími kolegy lépe propaguje.
 • Pracovat s tím, co ve škole už máme.
 • Je možné pracovat s malým počtem lidí, prodat, co se podaří a nabalí se další a další učitelé.
 • Je důležité dát pedagogům svobodu, zodpovědnost a důvěru. Z pozice vedení si vyslechnu P-koordinátory, dám jim podporu a nemám potřebu všechno řídit. Jinak podnikavý tým učitelů nevyroste.
 • Nejsem jako ředitel velitel, jsem průvodce.
 • Na konci roku si jako ředitelka pozvu každého pedagoga na individuální neformální posezení, kde si s každým povídám o jeho práci, vizích a jakou konkrétní podporu by z mojí strany potřeboval.
 • Sdílená sborovna.
 

Co by ideálně mělo být posláním učitele

 • Objevit v žákovi potenciál a pomoci mu ho rozvíjet, aby ho uplatnil v životě.
 • Jako třídní učitel stmelovat kolektiv.
 • Předávat vědomosti.
 • Vytvořit bezpečné prostředí.
 • Přijmout, že chyba je kamarád.
 • Přinášet nové impulsy.
 • Inspirovat žáky, aby hledali nové cesty a směry, učili se z chyb a nebáli se je dělat.
 • Rozvoj kompetentních žáků.

 
Výchova k podnikavosti je cesta, která vede k cíli.
 
 

Přál/a bych si, aby

byli žáci kreativní ve své mentalitě, nebáli se výzev a chyb,
moje role z pozice vedení byla delegovat učitele při jejich cestě k podnikavosti ve vyučovacím procesu a dát jim svobodu a důvěru,
moje role byla mentora a průvodce,
mým posláním zástupce ředitele bylo podpořit skutečnou změnu postojů a chování směrem k šetrnějšímu přístupu žáků k životnímu prostředí,
jsem se více věnoval řízení vzdělávání než administrativě,
jsem vedl učitele k vytváření pozitivního klima školy,
jsem vytvářel inspirativní prostředí, materiálně dobře zajištěné, aby každý učitel a žák mohl hledat a rozvíjet svoje silné stránky,
došlo k zrušení přijímací zkoušky a nastavení jiných kritérií přijetí,
byla dosažena intenzivnější komunikace ve sboru.

Další inspirace