Zpět

Dvoudenní setkání ředitelů z JMK se zájmem o výchovu k podnikavosti

Podnikavá škola=Podnikaví absolventi
Dvoudenní setkání ředitelů z JMK se zájmem o výchovu k podnikavosti


Čtvrteční dopoledne jsme se s účastníky vezli na vlně podnikavosti na Základní škole Tišnov,  Smíškova. Při vstupu do školy se jednotlivých účastníků postupně ujali žáci ze 4. třídy, kteří nás velmi mile přivítali a zavedli na školní dvůr do nově zbudované přírodovědné učebny, kde nám zároveň připravili výborné občerstvení. Přivítal nás také pan ředitel Michal Komprs společně se zástupkyní Věrou Čechákovou Dvořáčkovou a P-koordinátorkou studií 80h a učitelkou 1. stupně Katkou Foretníkovou. 

 

 
 

Přesunuli jsme se do tepla třídy a mohla začít přehlídka podnikavosti a prezentace žáků, kteří nám se zápalem představili, co jim pomáhá v rozvoji podnikavých dovedností.
 

Žáci se mohli nejen vyřádit s ozoboty a legem, ale také si přinesli vyrobená vykrajovátka na perníky, jako zakázku zdejším studentům.
 
 
  • Školní rádio s tématem vysílání zaměřeným na ekologii a změnu klimatu.
  • Školní parlament.
Zasedá každý týden, vedou si ho sami žáci a aktivně se zapojují do dění ve škole v úzké komunikaci s vedením školy.
  • Kariérový rozvoj ve spolupráci s firmami a rodiči
Boří hranice mezi terminologií a přirozeně spojuje tuto oblast s výchovou k podnikavosti. Paní učitelce a kariérové poradkyni Petře Šnepfenbergové se daří žákům zvědomit propojení každého předmětu s konkrétní dovedností a znalostí, které je třeba v dané oblasti pracovního trhu.
 
 
 
„Já už jsem si udělal jasno, čemu se chci po škole věnovat. Ale taková návštěva firmy, kdy můžeme poznat různá zaměstnání nebo si poslechnout o práci našich rodičů, může pomoct při rozhodování, kam dál.“
 
 
  • Práce s nadanými žáky
Forma a organizace výuky dává komornější prostor práci s nadanými žáky. Nahlédnout jsme mohli pod ruce žáků, kteří právě rozvíjeli své matematické znalosti a dovednosti.
 Odpoledne jsme se přesunuli na nedaleké Gymnázium Tišnov. Dostalo se nám přivítání od paní ředitelky Barobory Holubové a P-koordinátorky Jany Rohlinkové, která v této pozici funguje oficiálně v rámci Školního poradenského pracoviště. Ta nám s podporou studentek krom jiného představila projekt Tišnovská šifra. Druhá P-koordinátorka na škole Zuzana Kurdějovská pro změnu doporučila jeden z P-programů dr. Zdědil a pan Zdražil.

Slovo dostali také studenti. Představili nám školní parlament, jak se jim podařilo položit základy v turnaji v počítačových hrách s nemalou účastí. Další student s námi sdílel zkušenosti, které získal na cestách díky projektu Europe Direct. Na gymnáziu v Tišnově má dlouhou tradici předávání lektorských a animátorských zkušeností. Vždy se najde skupinka studentů, kteří mají motivaci se dále v těchto dovednostech zdokonalovat. Získávají i takové zkušenosti jako je vést teambuilding učitelů. 

 Večer jsme se potkali v poetickém prostoru kláštera Porta Coeli v Předkláštěří. Ještě nedávno byste za jeho zdmi našli zarostlý sad. Díky velké iniciativě zdejšího rodáka Tomáše Blahy se podařilo nastartovat dobrovolnictví napříč světem, který se potkává právě v areálu kláštera a pomáhá s obnovou sadu a zpracováním úrody. Ze zbytků biomasy pak vyrábí dřevěné uhlí a vrací ho pro zkvalitnění půdy zpět.    

 V pátečním dopoledni byla účastníkům nabídnuta pestrá škála inspirativních zdrojů zastoupených konkrétními příběhy osob a jejich zkušeností nebo podpůrnými institucemi. Markéta Štauberová, absolventka bezpečnostního studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, spolu s Hanou Mikulicovou z Lipky sdílely své pozitivní zkušenosti ze stáže a studia ve finských školách. 


V druhém bloku byly představeny formy mezinárodní spolupráce a možnosti projektových a finančních zdrojů pro školy. Instituce, které pomohou vám a vašim žákům zorientovat se v dění na evropské úrovni. Zároveň nabízí možnosti vycestovat a získat dovednosti a zkušenosti, kterých by se jim ve školních lavicích jen tak nedostalo. 
 

Všechny typy, které pro vás sbíráme a stále aktualizujeme, najdete zde.Bylo to opět inspirativní a téměř rodinné setkání lidí, které spojuje smysluplnost podporovat na svých školách výchovu k podnikavosti.  
 

„Naší motivací je vaše nadšení.“ 
 

Další inspirace