Zpět

Jak šel a půjde čas s Podnikavou myslí

Co nás/vás čeká a nemine ve školním roce 2023/2024.
Jak šel a půjde čas s Podnikavou myslí

S koncem srpna 2023 oficiálně končí i projekt iKAP JMK II (2020–2023). Díky podpoře Jihomoravského kraje, které předcházel projekt KaPoDaV (2017–2020), se v našem regionu zasela myšlenka podpory výchovy k podnikavosti. Garanci si pod svá křídla vzala právě Lipka. Vytyčila si cíl, připravovat absolventy škol na zvládání rychlých a častých změn, které 21. století přináší do všech oblastí života. Dařilo se jí najít řadu forem, metod a nástrojů jakým způsobem podporovat pedagogy, vedení škol i žáky na cestě za rozvojem dílčích podnikavých kompetencí a jak systémově zavádět výchovu k podnikavosti ve své škole. A že toho nebylo málo.

 
 

Ohlédnutí za více než 6lety ve výchově k podnikavosti v JMK

Není lepšího přehledu, co všechno se povedlo a jaká byla cesta Lipky, jako garanta podpory výchovy k podnikavosti v Jihomoravském kraji, než v příspěvku, který měla Dáša Zouharová na červnové podnikavé konferenci: Jak přijímat výzvy a odpovědnost. Dáša je metodičkou podnikavosti a stála u zrodu symbiózy lipkové garance tématu EVVO a podpory Podnikavosti, iniciativy a kreativity v JMK. Odkaz na výstup Dáši najdete zde.
 


Kam budeme napínat naši energii a pozornost?

O tom, jak v JMK kvete podnikavost, se rozkřiklo po dalších krajích naší krásné země. Rádi budeme pokrývat poptávku metodické podpory a sdílet zkušenosti, kterak uchopit systémovou podporu výchovy k podnikavosti v rámci formálního a neformálního vzdělávání za hranicemi našeho kraje. Aktuálně pracujeme na dotažení kritérií a metodických podkladů pro certifikaci Podnikavá škola. Více o nabídce podpory v Jihomoravském kraji se dočtete níže.

 

Proces certifikace Podnikavá škola je založený na metodické podpoře školám, jejichž vedení je motivované a má zájem systémově tvořit podmínky pro rozvoj dílčích podnikavých kompetencí svých žáků i učitelů.
 

 

 

Na co se můžete těšit v našem Jihomoravské kraji?

V nadcházejícím školním roce díky podpoře Jihomoravského kraje prostřednictvím projektu Implementace DZ JMK plánujeme v jarních měsících realizovat studia koordinátorů podnikavosti v rámci Akademie podnikavé školy - 20 hodin. Přinese základní vhled pro ty, co se chtějí věnovat koordinaci výchovy k podnikavosti na své škole nebo v neformálním vzdělávání. Proběhne také jeden cyklus Vzdělávání ředitelů a věříme, že zvládneme i příměstskou Letní školu podnikavosti. Zatím v menším počtu zahájíme proces certifikace Podnikavá škola. Během roku se v našem kalendáři postupně objeví aktuální nabídka jednorázových seminářů a workshopů, které ještě ladíme například s ohledem na dostupné možnosti jejich finanční podpory. Nepřijdete ani o podnikavý Newsletter. Tentokrát v podobě čtvrtletníku (listopad, únor, květen, srpen).

 
 Naše vize

  • Co považujeme za jeden z klíčových plodů a radostí projektu, je živé podhoubí komunity stejně naladěných učitelů a vední škol, kteří ve výchově k podnikavost vidí smysl, aktivně za ni v praxi škol kopou a neváhají sdílet své zkušenosti a iniciativy s druhými. Rádi budeme dál prostředníky, kteří k udržení této komunity mohou přispět a vytvářet podmínky pro další sdílení i živá setkání.
  • Věříme, že v brzy zahájíme proces certifikace Podnikavá škola.
  • Stále pro vás aktualizujeme web Podnikavá mysl a přinášíme další příklady z praxe a náměty pro aktivity do hodin.
  • Na youtube kanále Lipky si můžete pustit plno inspirativních rozhovorů se zkušenými koordinátory výchovy k podnikavosti, žáky a dalšími příznivci tématu výchovy k podnikavosti. Máme pro vás připravený celý playlist.
  • S odkazem na probíhající velké revize RVP vám chceme nabízet metodickou podporu při systémovém zavádění výchovy k podnikavosti do školního kurikula, praktické výuky i života školy.

 

Začni tam, kde jsi.
Použij to, co máš.
Dělej to, co můžeš.

Arthur Ashe

Další inspirace