Zpět

Ohlédnutí za Podnikavou konferencí: Jak přijímat výzvy a odpovědnost

Je to za námi. A stálo to za to!
Ohlédnutí za Podnikavou konferencí: Jak přijímat výzvy a odpovědnost

Lipka se před více jak 6 lety stala za podpory Jihomoravského kraje garantem rozvoje podnikavosti, kreativity a iniciativy v JMK. V rámci projektu Implementace KAP JMK II pro MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ v Jihomoravském kraji, který v srpnu končí, Lipka uspořádala závěrečnou Podnikavou konferenci: Jak přijímat výzvy a odpovědnostV pořadí již šestou. Tentokrát si dala za cíl vyzvat účastníky DO AKCE.
 

 

Moderace se ujal zkušený a tématem zapálený pan Petr Sucháček.
  

V úvodu nás všechny přivítal zástupce ombudsmana Kanceláře veřejného ochránce práv  pan Vít Alexander Schorm. Fandí podpoře iniciativ mladých lidí, kteří chtějí něco měnit, a také proto dokáží něco udělat.
 
 

Slovo předal hejtmanu Jihomoravského kraje panu Janu Grolichovi.
 


Krom vyjádřené podpory inciativě rozvoje výchovy k podnikavosti vzkázal směrem k účastníkům, že je třeba, aby žáci a studenti potkávali na univerzitách, středních nebo základních školách či kroužcích takové lidi, jako jsou oni. Tedy podnikavé pedagogy, kteří dokáží na školách vytvořit podmínky a příležitosti pro realizaci žákovských a studentských nápadů. Podpořili jejich nadšení a motivaci, aby se dokázali poučit z neúspěchů a posunulo je to dál.  Díky podnikavým dovednostem pak v budoucnu zvládli užitečně „vytěžit“ nabyté znalosti. Své nebo jiných ve prospěch společnosti s cílem čelit problémům a hledat řešení.    


 

Smysl v podpoře výchovy k podnikavosti ve školách Jihomoravského kraje vyjádřil také vedoucí odboru školství Jihomoravského kraje pan Hynek Nespěšný.
 


 

Ředitelka Lipky paní Hana Korvasová podpořila potřebu výchovy podnikavých mladých lidí směrem k odpovědnému a udržitelnému přístupu k životu. Jihomoravskému kraji poděkovala (nejen) za finanční podporu.
  

Pak už dostala slovo matadorka a metodička podnikavosti paní Dáša Zouharová z Lipky, Centra podpory podnikavosti. Na jednotlivých plátcích známé EntreComp kytky popsala celou 7letou cestu Lipky, jakožto garanta tématu Podnikavost a EVVO v JMK.
 


 

Řečníci oblíbeného formátu Pecha Kucha (20 slidů x 20 vteřin) sklidili od publika zasloužený potlesk za příklady z praxe v podpoře výchovy k podnikavosti v různých podobách.
 

Spojenectví s rodiči už od první třídy žáků
Jana Pavlů, koordinátorka podnikavosti a učitelka 1.stupně ZŠ Miroslav
Naše portfolio, naše podnikavá cesta
Žáci ze Střední školy polytechnické Kyjov
Ekonomie a sebepoznání ruku v ruce
Petra Julinková, koordinátorka podnikavosti a učitelka odborných předmětů, SŠTE Brno, Olomoucká
Napříč kroužky s podnikavou deskovou hrou
Kristián Troják, pedagog volného času DDM Blansko
Participativně, zodpovědně a podnikavě do akce
Eva Gregorová, zástupkyně Magistrátu města Brna, Odbor participace
 


 

Závěrečným řečníkem byla paní Marianella Parra pedagožka a specialistka v oblasti digitální výchovy a výchovy k podnikavosti, Bantani Education (Belgie). Jejím tématem je především mapování dopadu výchovy k podnikavosti na žáky. Této otázce se dále věnovala v odpoledním workshopu. 
  

Cílem konference bylo motivovat účastníky vyrazit DO AKCE.
Proto byl v programu vyhrazen dostatečný prostor pro sdílení v hnízdech a networking v rámci hry BINGO.
 Po veganském obědě od Green Leaves už se účastníci rozešli do jednotlivých workshopů. Výběr byl skutečně pestrý. Jak (nenásilně) komunikovat změnu ve sborovně, propojení iniciativ formálního a neformálního vzdělávání, kamion FabLab Brno nebo příklady krátkých aktivit venkovní výuky v prostorách Otevřené zahrady s lektory iniciativy Zachraň zeměpis.

 

Díky všem vystupujícím, mluvčím a lektorům. 

Díky i Vám, milí účastníci za vytvoření skvělé atmosféry.

Další inspirace