Zpět

Podnikavost a EVVO na jedné vzducholodi

Koordinátor podnikavosti a environmentálního vzdělávání toho mají hodně společného. Posuďte sami.
Podnikavost a EVVO na jedné vzducholodi
Výchova k podnikavosti propojuje vzdělávání s praktickým životem, odstraňuje hranice mezi vzděláváním, prací a aktivním občanem; trénuje dovednosti obecné, uplatnitelné průřezově napříč všemi obory a oblastmi života. Samotné zapojení do akce v žácích posiluje motivaci a snahu změnit své vlastní postoje i způsob života a především snahu měnit věci a procesy kolem sebe. Například realizací konkrétní akce ke zlepšení stavu životního prostředí a zmírnění klimatické krize.


 

Ano, výchova k podnikavosti a environmentální vzdělávání, výchova a osvěta neodmyslitelně patří k sobě.
 

Důkazem toho byli velmi zapálení účastníci studia koordinátora EVVO, které probíhalo na jednom z malebných pracovišt Lipky, na Jezírku.

V úvodu podvečerního podnikavého bloku účastníci na první dobrou vydefinovali, co všechno může být spojeno s výchovou k podnikavosti, co pro výchovu k podnikavosti můžu udělat já, jako pedagog, a jak vypadá takový žák, když je výchovou k podnikavosti „poznamenán“.
 
 


 

Před úkolem, který měl následovat, si na rozehřátí vyzkoušeli několik aktivit pro otevření jejich podnikavé mysli.
   

Zadání bylo následující: během dvaceti minut vdechnout život nápadu, který bude inovativní, užitečný, vydělá si na sebe a především bude v souladu s udržitelností. Prezentace měla být týmová a nevšední.
 

Nápady a jejich prezentace byly famózní. I s ohledem na večerní hodinu, zájem o diskusi nad projekty jako je Žížalí čaj, Osobní horkovzdušná vzducholoď, Běžící pásy do tříd pro výrobu elektrické energie nebo Zahradnická aplikace, která vás nenechá zahálet, nebrala konce.
 V závěru bloku došlo k zarámování aktivit jako příkladu systémové podpory výchovy k podnikavosti.

Tak, jak ji více než 6 let Lipka směrem k pedagogům a žákům na školách podporuje a rozvíjí.Metodička P-programu Podnikavé dny Hana Pivečková pro ukázku představila několik příkladů žákovských miniprojektů napříč základní i střední školou. Demonstrovala na nich nemalý dopad na rozvoj sady podnikavých dovedností včetně podpory tématu klimatické změny jak u žáků, tak u provázejících pedagogů. 

 

Protože stále platí rovnítko podnikavý učitel= podnikavý žák.    

 
 


 

Další inspirace