Zpět

Beseda podnikavých učitelů s těmi budoucími

Studenti PdF MUNI měli opět šanci se přesvědčit o tom, že podpora podnikavých kompetencí žáků má ve vzdělávání svoje místo.
Beseda podnikavých učitelů s těmi budoucími
Cílem takových setkání je ukázat budoucím učitelům, že pokud jejich přístup ke vzdělávání mladých lidí bude vycházet z formy výuky propojené s reálným světem, sklidí ovoce v podobě samostatně a odpovědně fungujících žáků. O tom, že takoví žáci skutečně existují, se mohli přesvědčit 12. května na jejich domovské fakultě.

Kde jinde rozsévat myšlenku výchovy k podnikavosti žáků než mezi potenciálními mladými učiteli. Lucie Škarková z Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity již po několikáté zprostředkovala inspirativní setkání, kde měli možnost svoje zkušenosti s podnikavými projekty sdílet učitelé a žáci ze základních i středních škol.

„V rámci besedy jsme se podnikavosti věnovali z pohledu projektové výuky ve školách, ale i vedení žákovských projektů ve volitelných předmětech nebo ve školním parlamentu.“

„Cílem bylo představit podnikavé učitele a žáky, se kterými se mohli budoucí učitelé seznámit prostřednictvím výsledků jejich projektů na prodejním minijarmarku. Beseda umožnila sdílet zkušenosti s vedením žákovských projektů, s přínosy i úskalími rozvoje podnikavosti na základních i středních školách a především umožnit studentům učitelství diskutovat s učiteli i žáky, jak k projektové výuce lze přistoupit a jaké kompetence je dobré mít rozvinuté, když chcete žáky k podnikavosti vést.“


Jakmile je řeč o podnikavosti, nechyběli zde zástupci našich lídrů a koordinátorů podnikavosti. Zúčastnění studenti vysoké školy měli možnost nahlédnout do „kuchyně“ ZŠ Židlochovice. Žáci představili svoji studentskou firmu s ručně vyráběnou přírodní kosmetikou, ukázali, co všechno se jim podařilo vybudovat v rámci projektu Kvetoucí zahrada naší školy a sdíleli zkušenosti, jak funguje Žákovská rada v rámci aktivity Společný cíl. Nastartovat projekt s názvem Ochrana ptactva pomohl žákům šesté třídy výukový program na krásenské Rychtě, jednom z pracovišť Lipky.  Doprovázející učitel a jeden z lídrů podnikavosti David Kopeček uzavřel vystoupení jasnou a zcela konkrétně definovanou vizí, ke které společně jako škola míří, a to zapojit projektovou výuku do každodenního života školy.

Rozletu podnikavosti, kterou v sobě každý přirozeně má, nebrání ani zapálení podnikavci Lída Čápová a Vladimír Válek z Integrované střední školy automobilní v Brně. Důkazem toho jsou žákovské firmy a celá řada dalších aktivit, kterým se studenti iniciativně věnují. Upevnění sociálních dovedností jim přináší především spolupráci s nedalekou ZŠ a MŠ Brno, Kociánka.

Monika Knechtová ze ZŠ a MŠ Podomí, další z vyslanců podnikavých koordinátorů přišla s lehkým apelem na budoucí pedagogy. Pokud mají být vaši žáci podnikaví, musíte nejdříve podnikavost jako učitel objevit v sobě a stavět na svém příkladu.  

Jednou z účastnicí z řad publika byla mimo jiné také vedoucí katedry Pedagogiky docentka Jana Kratochvílová. S pozorností naslouchala jednotlivým prezentacím žákovských projektů. Ze všech představených aktivit bylo zřejmé iniciativní zapojení žáků, a to ve všech dílčích fázích. Ocenila, že při žádné z činností nezapomínají na tolik důležitou reflexi, bez které by proces učení, ať už v rámci jakékoliv formy výuky, nebyl dotažený do podstatného konce.

Své zkušenosti s projektem Pomáháme spolu mimo školu sdíleli zástupci ZŠ Mokrá-Horákov, ZŠ a MŠ, Brno, Jana Broskvy 3 a ZŠ a MŠ, Brno, Horní 16.

Doprovodnou aktivitou celé akce byl minijarmark, který probíhal v prostorách auly Pedagogické fakulty. Svědectví o podnikavém duchu žáků a studentů vypovídalo jejich nasazení, s jakým produkty svých firem všem kolemjdoucím prezentovali a prodávali.

 

 

Další inspirace