Zpět

Propojování podnikavosti a environmentální výchovy? Za inspirací přijíždí i z Bruselu.

Aneb o návštěvě Marianelly Parra z organizace Bantani v Brně. Součástí je i rozhovor.
Propojování podnikavosti a environmentální výchovy? Za inspirací přijíždí i z Bruselu.

Lipka se před dvěma lety seznámila s bruselskou organizací Bantani. Ta se podílela na tvorbě EntreComp: The Entrepreneurship Competence Framework - Evropský rámec klíčové kompetence k podnikavosti a usiluje o to, aby se dostal mezi co nejvíce vzdělavatelů, studentů, ale i podnikatelů a politiků. Bantani také vytvořilo a stará se o tzv. EntreComp komunitu, která sdružuje příznivce podnikavosti a přináší jim nové podněty jak výchovu k podnikavosti rozvíjet. Pořádají také pravidelné on-line EntreComp Community Café.
 
Zkušenosti a praxe Lipky v oblasti podnikavosti Bantani zaujaly natolik, že nás přizvali, abychom se staly členy Inaugurační poroty EntreCompu EntreComp Champions Inaugural Jury. Tato porota má cca 30 evropských členů – zkušených lídrů v oblasti podnikavosti, kteří poskytují podporu dalším evropským organizacím a stakeholderům, kteří se chtějí v tématu výchovy k podnikavosti rozvíjet. Na podzim jsme získali ocenění EntreComp Champion Awards (šampion v oblasti podnikavosti).

 
Letos v červnu Brno navštívila zástupkyně organizace Marianella Parra, která se nyní, po 25 letech ve školství, věnuje vzdělávání pedagogů v oblasti podnikavosti a tvorbě metodických materiálů.
 

S Marianellou jsme natočili krátký rozhovor, který skutečně stojí za to. Rozhovor najdete na konci tohoto příspěvku.

Během třídenní návštěvy se Marianella zapojila do několika podnikavých akcí. Na podnikavé konferenci Jak přijímat výzvy a odpovědnost vystoupila s příspěvkem From Engagement to Empowerment ve kterém představila konkrétní tipy, jak podporovat žáky, aby přebírali iniciativu a posilovali své přesvědčení o vlastním vlivu.

Záznam vystoupení Marianelly na podnikavé konferenci si můžete pustit přes odkaz níže.

 
 

Odpoledne vedla Marianella workshop o evaluaci, reflexi a hodnocení podnikavosti. Ve workshopu mimo jiné představila i aplikaci EntreAsses, která slouží k evaluaci práce pedagoga v oblasti podnikavosti. Lipka nyní aplikaci připravila i v české verzi.
 
 

 

Marianellu však nejvíce zajímaly ukázky toho, jak Lipka propojuje podnikavou a environmentální výchovu. To jsme jí představili na pracovištích Lipky Kamenná a Rozmarýnek, např. skrze programy pro žáky jako jsou Dr. Zdědil a pan Zdražil, Jedlá zahrada, Extra třída aj. Dále jsme na těchto pracovištích debatovali o výuce vysokoškolských studentů i specializačních studiích koordinátorů environmentální výchovy. Lipka běžně využívá podnikavé metody a nástroje ve své praxi. Marianellu taktéž zaujal tzv. model cibule (Korthagen, Valos, 2005), který Lipka využívá při stavbě svých programů, nebo zpracování vývojového kontinua odpovědného jednání k přírodě a lidem i vývojového kontinua výchovy k podnikavosti
 


 


 

Poslední den jsme návštěvě představili, jak vzniká certifikace podnikavých škol. Pro další posun v nastavení kritérií certifikace Podnikavá škola pro nás byly připomínky Marianelly zásadní. Sjednotili jsme se v pojetí podnikavosti v rámci EntreComp. Ukotvili jsme se v uchopení certifikace jako motivačního nástroje pro školy, které se chtějí posouvat ve vytváření podmínek pro rozvoj podnikavých dovedností žáků.
 
 

 

Marianella také zavítala na konferenci Mysl v akci podpořit mladé aktivní žáky a inspirovat se jejich nápady a projekty, které se zaměřovaly na environmentální osvětu, zlepšení životního prostředí nebo wellbeing mladých lidí.  V rámci této konference měli doprovázející pedagogové opět možnost načerpat inspiraci od Marianelly skrze workshop o designovém myšlení.
 
 


 

Opět se ukázalo, že podnikavost lze skvěle uplatnit v tématech ekologie a udržitelnosti.Lipka společně s Bantani v blízké budoucnosti plánuje několik dalších akcí a projektů, které by motivovaly další evropské aktéry z oblasti podnikavosti, aby propojovali podnikavá a environmentální témata.  

ROZHOVOR s Marianellou Parra

 
Marianella Parra, které během návštěvy Lipky a účasti na všech podnikavých akcích nemizel usměv z tváře, nám odpovědla na několik otázek. Slova to byla velmi povzbudivá a za celou Lipku si jejího upřímného ocenění velmi vážíme. 

 

„Jako učitelka musím říct, že to je ta správná cesta, jak se učit. Nejde o to sedět ve třídě a jen se o věcech učit, ale o porozumění skutečným problémům a jak se s nimi vyrovnat. Jsem nadšeným fanouškem všeho, co Lipka dělá.“


 

„Rozvoj podnikavých kompetencí musí být součástí environmentálního vzdělávání, protože jak Lipka ví ze své zkušenosti, environmentální vzdělávání neznamená pouze znalost problémů a otázek. A právě vzdělávání k podnikavosti nás učí, jak jít do akce a vytvářet skutečná řešení pro naše reálné problémy.


 

„Lipka má tolik zkušeností, které může komunitě přinést, aby se z nich všichni mohli učit. Má tu své speciální místo.


 

„Výchova k podnikavosti podporuje inovace, vytváření nových pracovních míst, posiluje růst komunity a samozřejmě pomáhá životnímu prostředí a růstu skutečných akcí a iniciativ v rámci komunity.

 
 

Další inspirace