Inspirace

Nechte se inspirovat příběhy z praxe učitelů i žáků, které si můžete přečíst nebo poslechnout v rozhovorech s nimi.  Najdete tu několik příkladů, jakou formou je možné výchovu k podnikavosti přenést do vašich sboroven.  

Aktuality vám přináší novinky a události, které se dějí v tématu výchovy k podnikavosti. Doporučujeme další instituce a iniciativy podporující různou formou rozvoj sady podnikavých dovedností. 

Měření kvality ovzduší jako prostředek k spoluutváření udržitelných měst žáky

Cestu z domu do školy a zpět podnikají žáci a žačky každý všední den deset měsíců v roce. Přemýšlí u toho někdy, jaký vzduch při tom dýchají

a vědí, že kvalita ovzduší má zásadní vliv na jejich zdraví?

Měření kvality ovzduší jako prostředek k spoluutváření udržitelných měst žáky