Zpět

Podnikavé programy

Pomůžeme vám s rozjezdem a uchopením podnikavé aktivity, aby se stala nedílnou součástí vaší školy.
Podnikavé programy
Podnikavé programy ve zkratce P-progamy jsou nástrojem, jak u žáků rozvíjet podnikavé kompetence a jejich silné stránky prostředictvím hledání příležitostí a práce na reálných projektech, simulačních her, soutěží a dalších forem vzdělávání podporujících výchovu k podnikavosti.
 


Formy podpory:

Nabídka programů a produktů podporuje přímou realizaci aktivit vedoucích k výchově k podnikavosti. V rámci jednotlivých programů v projektu působí metodičky a metodici, kteří spolupracujícím školám pomáhají zavádět do výuky program rozvíjející u žáků podnikavost a kreativitu.

Důraz je kladen na kontinuitu. Zkrze daný program vám pomůžeme s rozjezdem a uchopením podnikavé aktivity, aby se stala přirozenou součástí vaší školy.
 

Kdo může podporu využít:

  • Aktuálně popora směřujeme ke středním školám JMK.

 

Pro školní rok 2023/2024 nabízíme programy Dr. Zdědil a pan Zdražil a Firemní dny. 

 

Příklady z praxe podnikavých programů najdete v záložce Materiály.

P1 Žákovské firmy (JA Studentská Firma) (SŠ, VOŠ)

Prostředictvím konceptu tzv. JA firmy žáci realizují svůj podnikavý nápad: určí si týmové role, založí společnost, vymyslí produkt, jeho marketing, produkt prodávají, inkasují skutečné peníze, na závěr společnost legálně likvidují.

P2 Firemní dny JMK (Innovation Camp) (SŠ, VOŠ)

Soutěž žákovských týmů v řešení úkolu zadaného vybranou firmou působící v regionu.

P3 Finanční gramotnost do škol (ZŠ, SŠ, VOŠ)

Škola a její pedagogický sbor se zaměří komplexním pohledem na oblast finanční gramotnosti, na její uchopení ve školním vzdělávacím programu a praktickou realizaci výuky i dalších aktivit. Výsledkem dvouleté spolupráce je získání zlatého certifikátu "Finančně gramotná škola".

P4 Extra třída (ZŠ, SŠ, VOŠ)

Koncept dlouhodobého programu, ve kterém učí žáky měnit místo, ve kterém žijí. Žáci realizují svůj vlastní miniprojekt.

P5 Škola pro udržitelný život (ZŠ, SŠ, VOŠ)

Koncept dlouhodobého programu, ve kterém žáci spolupracují s okolní komunitou. Navrhují zlepšení okolí školy a společně s komunitou realizují miniprojekt. Součástí může být 3denní pobyt, během kterého se žáci i pedagogové učí základy komunitního plánování.

P6 Ekoškola (MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ)

Vyzkoušejte si největší vzdělávací program pro školy na světe. Metodika 7 kroků pomáhá školám, aby se staly nositeli pozitivních změn ve své škole a obci. Žáci mají možnost realizovat miniprojekt, škola může zažádat o prestižní mezinárodní titul.

P7 Jedlá zahrada (ZŠ, SŠ, VOŠ)

Koncept, kdy žáci rozhodují o podobě Jedlé zahrady na školním pozemku a využití jejich plodů. Zahradu budují a plody využívají – v jídelně, na tematické akci apod. Součástí programu je žákovský miniprojekt.

P8 Náš les (MŠ, SŠ, VOŠ)

Program Náš les je zaměřený na poznání blízkého lesního prostředí jak z hlediska přírodního, tak i historického. Žáci toto prostředí prozkoumávají, poznají jeho funkce a navrhnou vylepšení vybraného území, které pak v rámci miniprojektu mohou i realizovat. Součástí programu je žákovský miniprojekt.

P9 Pobytový program Svou cestou (SŠ, VOŠ)

Pobytový výukový program, který integruje témata finanční gramotnosti, podnikavosti a vzdělávání pro udržitelný rozvoj.

P10 Program Dr. Zdědil a pan Zdražil (ZŠ, SŠ, VOŠ)

Jednodenní výukový program – tematický den s využitím PC aplikace k finanční gramotnosti.

P11 Program Třída plná nápadů (SŠ, VOŠ)

Jednodenní program - tematický den, který učí účastníky pracovat s nápadem a tvorbou akčního plánu.

P12 Soutěž s FabLabem (SŠ, VOŠ)

Soutěž žákovských týmů v používání moderních výrobních digitálních technologií.

P13 Soutěž a Podnikej (SŠ, VOŠ)

Program Soutěž a Podnikej je 3 měsíční akcelerační program určený středoškolským studentům, který má formát soutěže. Studenti se jako jednotlivci, případně v týmech až o třech členech, přihlásí se svým podnikatelským nápadem do soutěže. Zde dostanou k dispozici průvodce programem, zkušeného mentora a experty, kteří je celým programem provází. Na program se registrují přímo jednotliví žáci, kteří mohou být i žáci vaší školy.

P14 Podnikavé dny pro školy a Podnikavé dny pro domy dětí a mládeže

Skupina žáků společně se svými učiteli připraví Podnikavý den, který ostatním z nějakého úhlu představuje téma Změny klimatu. Vzniklý metodický návod pak slouží dalším školám jako kuchařka jejich vlastních Podnikavých dnů.

P15 Lesárium (ZŠ, SŠ, VOŠ)

V simulační hře zaměřené na udržitelnost hospodaření pod názvem Lesárium se žáci hlouběji ponoří do problematiky lesního hospodaření. Cílem programu je prožít si lesní hospodaření bližším, šetrnějším a tím dlouhodbě udržitelnějším způsobem.

P-kroužky "Lovci podnikavých duchů" (ZŠ)

Kompletně připravená sada aktivit pro zájmovou činnost žáků v oblasti podnikavosti. O metodice se můžete více dočíst zde.

 

Kdo vás službou provede?

Silvia Neslušanová
Silvia Neslušanová
Sisi je interní pedagožka v Lipce-Rozmarýnek, vytváří a vede výukové programy, pobyty, tábory a kroužek Kutílci. V současné době působí jako odborná garantka podnikavých programů klíčové aktivity Podpora podnikavosti a kreativity v projektu Implementace KAP JMK II, které se podílí na praktické implementaci podnikavosti a kreativity u žáků všech typů škol Jihomoravského kraje. Věnuje se potápění, plachtění a toulkám v lesích.

Nevíte, jestli je služba vhodná právě pro vás? Dejte nám vědět a my vám poradíme.

Máte zájem o tuto službu? Obraťte se přímo na našeho odborníka.

Silvia Neslušanová
Silvia Neslušanová
odborná garantka, metodička, pedagogická pracovnice

Další služby