Zpět

Jak na podnikavou výuku zeměpisu

Nemusí to být jen o slepé mapě a hlavních městech.
Jak na podnikavou výuku zeměpisu
Workshopy Podnikavost naživo jsou založeny na sdílení dobré praxe v podnikavé výuce. A to napříč jakýmkoliv předmětem. Povedlo se nám propojit s mladými učiteli, kteří nechtějí učit zeměpis čistě frontálně od tabule, a proto neváhají ve výuce žáky aktivizovat, podněcovat je k práci se zdroji a vzájemné spolupráci. Nabízejí tak pro upevnění znalostí i dovedností různé formy výuky. 

 

Za účelem sdílení nejen svých aktivit založili iniciativu Zachraň zeměpis. Na jejich webových stránkách najdete, co bylo motivací se k takové aktivitě odhodlat a množství inspirace a typů do výuky.

Oproti ostatním workshopům trval tento celých 8 hodin. A rozhodně bylo o inspiraci a praktické sdílení postaráno. Program byl rozdělen do několika bloků.

 

Téma výchovy k podnikavosti


V úvodu účastníci sdíleli, s čím přicházejí, a definovali si, co pro ně znamená, když se řekne podnikavost.

Co zaznělo:

... aktivní žák, učitel je průvodcem
... zapojit žáky do plánování
... nechat žáky využít příležitost, aby navrhovali aktivity a zvyšovala se jejich motivace k učení
... řešení problémů
... aby nechyběla zábava
... podpora silných stránek žáků
... schopnost vést a interpretovat
... schopnost vyhledávání zdrojů
... podpora kreativity
... spolupráce a fungování v týmu
... věnovat se aktuálním tématům
... zapojení žáků do konkrétních aktivit, které mohou generovat zisk
 

Lektoři Honza s Martinem představili známou EntreComp kytku. Během popisu jednotlivých podnikavých kompetencí zdůraznili, jak nezbytné je věnovat se jejich rozvoji. Účastníci diskutovali o tom, co všechno už se na jejich škole děje, aby tyto dovednosti rozvíjeli.
 


 

Vaše zeměpisná aktivita

 

Nachystejte si jednu vaši aktivitu v zeměpise, která zároveň podporuje výchovu k podnikavosti a sdílejte s ostatními.
 

 
  • Vytvořit koloběh vody z krabice 
Žáci se rozdělili do skupin. Pracovali se zdroji a sami si měli přijít na to, co je to koloběh vody. Následně ho kreativně ztvárnit v krabici. Záleželo na jejich fantazii. Svůj výsledek pak prezentovali.
 
  • Regiony Afriky - tvorba mapy
Na základě rámcových otázek měly skupiny žáků napříč sedmým ročníkem získat informace o daném regionu Afriky. Kreativně pak svůj region ztvárnili a postupně je vzájemně s ostatními skupinami propojili s tím, že vznikla jedna velká mapa.
 
  • Veletrh cestovního ruchu
Žáci 8. ročníků si vytvoří týmy a vyberou si jakoukoliv zemi, která je jim blízká. V jeden den pak probíhá veletrh cestovního ruchu, kde každý tým ve svém stánku svůj výběr prezentuje pro žáky sedmé třídy. Kreativitě se meze nekladou, například střílení z luku, postavená jurta z prostěradla, hrobka faraona, ježdění na jamajském bobu, gastro zážitek..). Sedmáci si zapisují potřebné informace a mají různá kritéria hodnocení.  Dochází tu k propojení s rodiči, vedením i zřizovatelem.
 
  • Zařiď výlet pro třídu
Žáci se rozdělili od skupinek a každá měla za úkol navrhnout a zpracovat plán výletu. Následně se vybral ten, na kterém se třída shodla. 
 
  • Vyrob si své moře
Žáci si vytvořili v kelímku vlastní moře. Pracovali s informacemi o salinitě, co to je a co jí ovlivňuje. Vybrali si jedno moře a zkusili si ho vytvořit v kelímku. Museli salinitu v poměru přepočítávat, pracovali s množstvím a objemem.  Míru salinity testovali na ponoru brambory. 

 

Jak podpořit vnitřní motivaci žáků k učení? 

V rámci tmelení kolektivu můžete přespat se žáky ve škole. Objednejte si k večeři pizzu a druhý den neváhejte z krabice vytvořit Zeměpisné pizza boxy na různá témata. Samostatná práce se zdroji a rozvoj kreativity jako vyšitá. A krabice ještě najde svoje uplatnění. 
 

 

Další inspirace aktivit

Lektoři nabídli několik aktivit většího i menšího rozsahu, se kterými mají praktickou zkušenost sami nebo jsou ověřeny jejich přispěvateli na web Zachraň zeměpis.

Cesta kolem světa (po stopách našich učitelů) - dlouhodobý projekt
Projektová výuka Jihovýchodní Asie
Uspořádejte s žáky „Arktickou konferenci“
Banány jako téma hodiny zeměpisu
Badatelsky orientované vyučování – Jak žijí?

 

Cesta na Mendlák

 

Pocitová stezka

Vyražte směrem na Mendlovo náměstí. Dívejte se jinými očima než obvykle. Cestou foťte, co vás zaujme.
Tip: Aplikace ArcGIS survey123, kde můžete po zaregistrování vaší školy dostat zdarma počet kreditů pro používání. Žáci mohou v rámci této aplikace používat vámi vložený dotazník, který jste si předem připravili.

Měření intenzity dopravy
Rozdělte se na skupiny a každá zaujměte pozici v jiné ulici v okolí. V časovém úseku 6 minut změřte, kolik projelo jakých dopravních prostředků. 

Swot analýza
Přemýšlejte nad silnými a slabými stránkami, hrozbami a příležitostmi opraveného Mendlova náměstí. Zastavte kolemjdoucí a ptejte se na jejich názor.
 


 

Reflexe účastníků

  • Odnáším si spousty inspirace.
  • To je formát workshopu, který stojí za to.
  • Je to pro mě do začátku učení velká inspirace.
  • Přínosný a příjemný vás lektory poslouchat.
  • Moje očekávání bylo doslova přesyceno a dostal jsem impuls zkusit něco nového.

 

Další inspirace