Zpět

Podnikavost na 1. stupni a spolupráce s rodiči

Workshop Podnikavost naživo rozhodně nebyl o nich bez nich.
Podnikavost na 1. stupni a spolupráce s rodiči
První den předposledního týdne v červnu proběhl poslední workshop Podnikavost naživo. Svoje zkušenosti s výchovou k podnikavosti sdílela další z koordinátorek podnikavosti pedagožka Jana Pavlů ze Základní školy Miroslav. Samotný název vypovídá, o čem čtyřhodinový workshop byl. Podnikavost na 1. stupni a spolupráce s rodiči.


 
Tato forma workshopů je krom jiného výjimečná v tom, že lektorsky se často zapojují i žáci, kteří pedagoga-lektora doprovázejí. Ani tentokrát tomu nebylo jinak. A co víc. Zapojili se také rodiče těchto žáků. V úvodu účastnice sdílely, z jakých škol na workshop dorazily a s jakým očekáváním přijíždějí. Jana Pavlů představila celou řadu aktivit, díky kterým dává svým žákům prostor rozvíjet podnikavé dovednosti. Podporu pro rozjezd získala také u Prototýpků.

 

Malí lektoři nabídli účastnicím praktickou ukázku, jak pracovat se stavebnicí Lego Education SPIKE Prime. Své výtvory zároveň zvládli díky jednoduchému programu oživit v pohyb. Aktivně se vrhli i do kreslení drah pro Ozoboty.
 


 

Zapojili se i rodiče. Nabídli svůj pohled na budování vztahu s třídní učitelkou. Jedna z maminek, která je zdravotní sestrou a mimo jiné se zabývá zdravým cvičením s dětmi, vyzvala účastnice i děti k rozproudění těla. Jak správně cvičit dřepy.
 
 


 


Co zaznělo v závěrečné reflexi

... spousta inspirace krátkých i delších aktivit pro podporu podnikavých dovedností
... užitečný workshop propojený s praxí
... nápady pro badatelskou činnost
... příjemná, sdílející atmosféra
... ocenění účasti žáků i rodičů (není to o nich bez nich)
... je třeba začít s podporou podnikavých dovedností co nejdříve
 
 


 

Nastavit fungující komunikaci s rodiči může být někdy běh na dlouhou trať. Jak tedy podpořit otevřenou komunikaci a spolupráci s rodiči? Během workshopu zaznělo několik tipů
 

 

  • Informujte rodiče o způsobu vaší podnikavé výuky, a co dobrého to jejich dětem může do života dát.
  • Vytvořte pro rodiče uzavřenou FB skupinu, kde sdílíte práce dětí a aktuality ze třídy.
  • Vezměte rodiče a jejich děti na výlet do přírody. Opečte něco dobrého na ohni a třeba i přespěte.
  • Ptejte se rodičů a nabízejte prostor pro sdílení jejich podnětů i obav. 
  • Dávejte rodičům příležitost se zapojovat i do mimoškolních aktivit.

Další inspirace