Zpět

Podnikavost za hranicemi Jihomoravského kraje

Sdílení zkušeností s podporou výchovy k podnikavosti.
Podnikavost za hranicemi Jihomoravského kraje

Ve spolupráci mezi Vysočinou Education a projektem Krajský akční plán Kraje Vysočina III. proběhl workshop s názvem „Podnikavost na školách“ aneb jak mít „podnikavé“ učitele a žáky. Cílem bylo sdílení zkušeností vedoucích pracovníků ZŠ a SŠ: jak pracovat s inovacemi ve školství, jak se přizpůsobit novým potřebám a nové době a jak rozvíjet podnikavost na školách?   
 
Dnešní den nám přinesl setkání na Kraji Vysočina s necelou dvacítkou zástupců vedení základních a středních škol včetně gymnázií z různých koutů tohoto kraje. Zástupci kraje Vysočina ve spolupráci s Vysočina Education vnímají výchovu k podnikavosti jako potenciální oblast zájmu, kterou by rádi na školách podpořili.

Dáša Zouharová a Vojta Krmíček během dopoledne představili, jak se daří výchově k podnikavosti na školách v Jihomoravském kraji a společně s účastníky sdíleli své zkušenosti s nabídkou podpory. Nechyběl odkaz web Podnikavá mysl, jako zdroj inspirace, jak je možné podnikavé dovednosti rozvíjet.

 
Samozřejmě jsme nezapomněli představit vás, koordinátory podnikavosti, jako styčné důstojníky výchovy k podnikavosti na školách.

Další inspirace