Zpět

Badatelství nejen v přírodě

Workshop Podnikavost naživo s Davidem Kopečkem v ZŠ Židlochovice.
Badatelství nejen v přírodě
Není pochyb, že badatelství zapadá do konceptu výchovy k podnikavosti. Celý proces badatelské výuky i jeho dílčí části dávají prostor žákům rozvíjet celou řadu podnikavých dovedností jako je spolupráce, hledání řešení, prezentační dovednosti, ověřování znalostí v praxi a další a další kompetence, které se v životě rozhodně neztratí. V rámci našeho dalšího workshopu Podnikavost naživo - Badatelství nejen v přírodě - o tom naše milé a velmi aktivní účastnice přesvědčil další z lídrů podnikavosti David Kopeček, za kterým jsme vyrazili do jeho domovské Základní školy Židlochovice


 
 
Cílem těchto workshopů je nabídnout lektorský prostor našim zkušeným koordinátorům podnikavosti. Sdílí svoje téma, na kterém demonstrují dobrou praxi směrem k podpoře výchovy k podnikavosti.

 

Bádání probíhalo v novém pavilonu učeben i v krásném přilehlém venkovním prostoru.
   


 „Je třeba žákům vytvářet podmínky a dávat příležitosti, aby měli možnost se projevit.“
 V úvodu David zasadil badatelství do konceptu systémové podpory výchovy k podnikavosti. Nemohla chybět známá EntreComp kytka. Badatelství je pro něj vítaným nástrojem efektivního vzdělávání žáků, který zároveň nabízí rozvoj sady podnikavých dovedností. Badatelství učí v rámci samostatného předmětu v 6. ročníku, který probíhá jednou za 14 dní s dvouhodinovou dotací. Předmět se střídá s IVT. Ve vyšších ročnících dává škola možnost volitelného předmětu Badatelství. 
 Hodnocení badatelského výstupu

Na dotaz, jaká jsou kritéria hodnocení předmětu, proces dvouhodinovky s nadsázkou označil jako únikovou hru: „Zavřou se dveře učebny a pokud ve skupině splníte zadaný úkol v daných kritériích, máte splněno a prošli jste.“

 

Žáci sami sebe i ostatní hodnotí dle tří oblastí na bodové škále. Každá z nich má svá kritéria.
  


David na jednouchém příkladu vysvětlil rozdíl mezi laboratorní prací a badatelským cyklem. Dodal, že laboratorní práce může být samozřejmě jako uzavřený cyklus součástí badatelského procesu.

 
 


„Seskládám skříňku podle přiloženého návodu, nebo se rozhodnu vyrobit skříňku sám“.

 
David Kopeček 


Trénování kladení otázek 

Písmeno za otázku aneb ledolamka

V první lekci badatelství se vyučujícím předmětu na zdejší škole osvědčila aktivita, kterou si žáci zkouší kladení otázek a zároveň získávají možnost si upevnit jména. Na lepík načrtněte tolik čárek, kolik písmen má vaše jméno. Rozejděte se po třídě, požádejte o otázku, odpovězte a parťák vám zapíše chybějící písmeno. Prostřídejte tolik lidí a odpovězte na tolik otázek, kolik písmen má vaše jméno.


Black box

Trénuje kladení uzavřených otázek. Učitel má v ruce krabičku a v ní žákům neznámý předmět. Žáci kladou uzavřené otázky, aby přišli na to, co se skrývá v krabičce.Vymyslete cokoliv, na co se dokážete zeptat

Vymyslete si svůj rekord. Definujte jednoduchou hypotézu a ověřte ji. Vaším závěrem bude, zda se hypotéza potvrdila, či nikoliv. Hypotézu je třeba definovat co nejpřesněji (co, jak, kolik, kde, kdy, jak daleko..), aby bylo zřejmé, co přesně je předmětem bádání. Je třeba zaměřit se na jednu konkrétní věc. Nedržet se jen tématu.
 

Účastnice byly velmi zapálené a začalo se měřit, skákat, cvičit, stopovat rychlost jazykolamů i počet slov začínajících stejným písmenem.
 
Co je pro vás badatelství?

Pobavte se mezi sebou, co si pod pojmem badatelství vybavíte. Zaznamenávejte pomocí pojmové mapy. Badatelství a jeho prvky je možné zařadit do jakéhokoliv předmětu a běžné výuky (kladení otázek, myšlenkové mapy..). Mohou být součástí například krátké 5minutové evokace na začátku hodiny. 
 Dejte žákům měsíc na bádání jejich vlastní hypotézy

Kolik litrů vody vypiji za měsíc? Kolik sní kočka granulí? Jak za měsíc vyklíčí brambora? Kolik času strávím venku? Kolik s mobilem?
 

To, že se badatelství může týkat jakékoliv oblasti, prezentovala Šárka, která se pohybovala v oblasti čtení knih. Měsíc bádala a zaznamenávala, kolik přečte za měsíc stránek a kolik času čtením stráví?Možnost rozdělení do skupin

Vydefinujte několik lídrů (kdo se cítí být lídrem nebo kdo si to chce vyzkoušet). Ti si k sobě vybírají parťáky. Žáci už ví, že taktické je nevybírat jen dle kritéria míry kamarádství. Na konci lekce kromě výstupu reflektujte i spolupráci ve skupině.  Badatelská centra

Prožijte si lekci jako žáci a pojďte si vyzkoušet badatelské úkoly. Účastnice mino jiné na workshopu ocenily možnost praktického vyzkoušení celé řady aktivit a bádání.
 

Mikroplasty ve vodě
Hypotéza: V balené vodě je víc mikroplastů než ve vodě kohoutkové.
  

Edlab: Pokusy s čidly 
Hypotéza: Množství CO2 v uzavřeném prostoru je větší než venku.
   

Barviva v listech
  • Je i v jinak barvených listech zelené barvivo?
  • Probíhá fotosyntéza ve všech listech?
  • Jaká další barviva listy obsahují? 

Cukry v nápojích
Hypotéza: Nejvíce cukru je v džusu, následně v Cole a pak v Ice-tee.
  


Na závěr David účastnice provedl po rozsáhlých pozemcích školy s pestrým zastoupením biotopů a ukázkami výstupů z několika žákovských miniprojektů, například v rámci Jedlé zahrady, Ekoškoly nebo Školy pro udržitelný život, které byly realizovány za podpory Lipky.
 


 


 

Závěrečná reflexe v útulné jurtě

Účastnice ocenily:
 
  • inspiraci drobných aktivit
  • praktické vyzkoušení badatelství na 4 stanovištích
  • vzájemné sdílení a přátelskou atmosféru
  • nabídku dalších možností metodické podpory v tématu venkovní výuky a badatelství stran ZŠ Židlochovice
  • bezpečné ujištění, že badatelství nemusí být vůbec těžké a náročné na přípravu
  • dobrý start pro učitelskou praxi
  • podpora výchovy k podnikavosti dává smysl
 

 
 

V každém případě bylo o zábavu postaráno.
  

Další inspirace