Zpět

Nové metodiky

Objevujte výchovu k podnikavosti v její plné šíři díky sadě pěti metodik, které vytvořil tým Lipky – pracoviště Podnikavá mysl. Metodiky jsou pro vás volně ke stažení.
Nové metodiky
Už dlouho jsme chtěli shromáždit všechny důležité informace o výchově k podnikavosti, které známe a nabídnout je všem zájemcům o tuto oblast vzdělávání. Ideálně pěkně přehledně a na jednom místě.
V průběhu tvorby jsme však zjistili, že toho, co chceme předat je tolik, že se to do jedné brožurky nemůže vlézt. Vznikla proto celá sada pěti metodik, které vám výchovu k podnikavosti představí komplexně a v plné šíři:
Co je výchova k podnikavosti
Úvodní část sady metodik, jejichž cílem je představit oblast výchovy k podnikavosti 
v celé své šíři. V metodice naleznete definovaný rámec výchovy k podnikavosti
a vysvětlení základních pojmů. Seznámíte se
s aktivitami, které Lipka od roku 2016
v této oblasti realizuje, i z jakých zdrojů
a iniciativ vychází. Nabídne i inspiraci, jak rozvíjet sady dílčích podnikavých kompetencí, jako se to Lipce pomocí přímé podpory daří na více než 250 školách Jihomoravského kraje. ​​​​​​​
Podnikavý projekt od A do Z

V metodice zjistíte, co je projekt v kontextu výchovy k podnikavosti a proč je pro žáky velmi důležitý. Představíme vám projektový cyklus a provedeme vás jednotlivými fázemi školního projektu. Součástí jsou i inspirativní příklady z praxe.
 
Výchova k podnikavosti a environmentální vzdělávání
 
V metodice se dozvíte, proč je důležité propojovat výchovu k podnikavosti
s environmentální výchovou, jaké na Lipce využíváme podpůrné prvky EVVO i co tvoří mezinárodní rámec této oblasti vzdělávání. Nechybí ani metodické náměty
a konkrétní příklady dobré praxe.
  ​​​​​​​
Provázanost výchovy k podnikavosti
s okolní komunitou
 
V publikaci se dočtete, proč je důležitá spolupráce škol s jejich okolím a co tato kooperace přináší nejen žákům, pedagogům, škole, ale i komunitě a celému regionu. Představíme vám pilíře, na kterých je dobré spolupráci stavět, i inspirativní příklady z praxe.
  ​​​​​​​
Certifikace Podnikavá škola
 
Přečtěte si, co je podnikavá škola a jaké jsou její výhody. Díky krátkému dotazníku zjistíte, jak moc podnikavá je právě vaše škola. Ve druhé polovině textu vám představíme nový motivační a podpůrný nástroj pro rozvoj výchovy k podnikavosti – certifikaci Podnikavá škola.
  ​​​​​​​

Další inspirace