Zpět

Objevte a rozvíjejte v žácích jejich potenciál

Další workshop Podnikavost naživo pod vedením jedné z koordinátorek podnikavosti a její kolegyně.
Objevte a rozvíjejte v žácích jejich potenciál
Na workshopu Podnikavost naživo OBJEVTE A ROZVÍJEJTE V ŽÁCÍCH JEJICH POTENCIÁL, Zuzana Beránková, Veronika Sochorová a jejich žáci ze ZŠ Gajdošova, Brno představili šablonu přípravy a realizace různých tipů projektů, prostřednictvím kterých ve škole objevují a rozvíjejí potenciál svých žáků. Součástí bylo povídání současných žáků sedmého ročníku o aktuálních skupinových projektech, poté prezentace ročníkové práce žačky a také povídání absolventky o kompetencích a dovednostech, které díky projektům na ZŠ získala a může dále rozvíjet.


Po krátké prezentaci s přehledem různých typů projektů, následoval vhled do přípravy organizační, administrativní a personální. Účastnice tak mohly získat vhled, jak do organizace projektových nebo tematických dní zapojit žáky, kolegy ze sborovny a co všechno je třeba, pokud byste vašim žákům rádi umožnili zažít jinou výuku, než je ta běžná v lavicích.
 


 

Poté si již účastnice mohly přípravu svého vlastního projektu samy vyzkoušet.
 

 
 
  • Na úvod dostaly za úkol rozdělit se do skupin podle nějakého klíče – do skupin se rozdělily dle aprobací.
  • Každá skupina poté dostala složku s podklady k tvorbě projektu a začaly na svém vlastním návrhu pracovat. 
  • Po hodině práce následovala prezentace rozpracovaných projektů a zpětná vazba od lektorek

 


Dle zpětné vazby účastnic se seminář povedl, nejvíce ocenily praktičnost a také vstup samotných žáků a jejich zpětnou vazbu na své vzdělávání formou projektů.  

 

 


 

Další inspirace