Zpět

Podnikavá mysl na konferenci Stopy a otisky

Nechte se inspirovat workshopem, jak pracovat s nápadem a dokázat vylepšit své okolí, který jsme na konferenci připravili.
 
Podnikavá mysl na konferenci Stopy a otisky
V pátek 22. září proběhla konference Stopy a otisky pořádaná střediskem volného času Lužánky. My jsme se zapojili do praktické části programu, ve kterém jsem účastníkům nabídli workshop, jak pracovat s nápadem a dokázat vylepšit své okolí.
Nejprve si účastníci sami pojmenovali, co by mohlo být součástí sady podnikavých kompetencí. Během krátkého času vymýšleli co nejvíc možností, jak přežít na pustém ostrově jen s jednou věcí denní potřeby, kterou našli ve své kabelce či kapse. Bez spolupráce, komunikace, kreativity, hledání řešení, zapojení divergentního myšlení by se jim dozajista nepovedlo vymyslet tolik možností. Jak může vypadat sada podnikavých kompetencí jsme demonstrovali na známé kytce EntreComp definovaných Evropským rámcem klíčových kompetencí k podnikavosti. Dále se pustili do generování nápadů, aby našli různé možnosti, jak se vypořádat se zanedbaným parkem, kterým stejně jako žáci každý den procházejí cestou do školy. Metodou Přes barevné brýle si pak jednotlivé nápady zhodnotili. V diskusi zaujímali postoj podle toho, jaká barva představovala jejich charakter. Právě takto můžete i vy pro své žáky nastavit bezpečné prostředí pro vyjádření názoru.

Bylo to velmi milé a věříme užitečné setkání.
 

Další inspirace