Zpět

NÁPADY A PŘÍLEŽITOSTI Zhodnocení nápadů

Každý nápad se cení a za každým nápadem může být pro žáka určitá hodnota.

Všechny nové nápady a příležitosti se rodí stejně. Abychom je dokázali co nejlépe využít, musíme být schopni posoudit jejich hodnotu a potenciál. Musíme se také naučit např. předem nezamítnout nápad, který by mohl přinést hodnotu, ale my jsme ho nesprávně posoudili. Je potřeba pochopit, jak se dá z nápadu vytěžit maximum. Kriticky zvážit, jaký dopad může mít náš nápad nebo příležitost na nás, naše partnery a naše okolí. Prostřednictvím aktivit, které navrhujeme níže, se žáci naučí, jak analyzovat, zvažovat a posuzovat nápady a příležitosti a rozvíjet schopnost kritického myšlení.
 
 

 


První oblast podnikavosti

NÁPADY a PŘÍLEŽITOSTI

Klíčové kompetence podnikavosti v této oblasti

                                                                                          

 

Vidění a vyhledávání příležitostí

Tvořivost - kreativita

Vize

Zhodnocení nápadů

Etické a udržitelné myšleníSWOT 4x3

Vyberte si nápad. Rozdělte žáky do skupin. Skupiny poté navrhnou a zapíšou tři pozitivní aspekty daného nápadu (silné stránky), tři jeho negativní aspekty (slabé stránky), tři příležitosti a tři hrozby (rizika). Pokračujte otázkami: „Jak lze rozvíjet silné stránky a příležitosti? Jak lze eliminovat slabé stránky a hrozby?“

 

 

Rozhodně ne ten!

Není snadné si dobře vybrat, zvlášť pokud je na výběr z mnoha možností. Často je snazší najít něco špatného než něco dobrého! Zde popsaná metoda vám pomůže odstranit špatné volby.

Požádejte skupinu, aby si prohlédla všechny nápady. Rozdělte je společně do dvou kategorií: „Ne“ a „Možná“. Pokud si skupina není jistá, měl by být nápad zařazen do kategorie „Možná“. Připomeňte skupině, že nápady v kategorii „Možná“ by měly zahrnovat nové a vzrušující nápady, nejen ty logické a objektivní.

 


 

Mapování mysli

Rozdělte žáky do skupin. Napište nápad (řešení problému, potřeby) doprostřed velkého listu papíru. Vytvořte tři hlavní linie spojující myšlenku, „ekonomickou“, „sociální“ a „kulturní“. Dejte žákům barevné tužky či fixy. Žáci poté zapisují nebo zakreslují, jakou hodnotu má tento nápad z ekonomického, kulturního a sociálního hlediska. Dalším krokem je navrhnout strategii, jak z toho mohou vytěžit co nejvíc. Skupiny poté představí své vlastní mapy a vytvoří jednu společnou finální.

  

Přes barevné brýle

Společně se žáky si můžete vyrobit papírové brýle čtyř barev. Poté postupujte podle pokynů:
 
  • Rozdělte žáky do skupin po pěti.
  • Vyberte určitý počet nápadů a věnujte se každému nápadu pět minut.
  • Brainstormujte na základě následujících parametrů:

Modrá: Jaká fakta víme?
Zelená: Co je na tomto nápadu pozitivní?
Černá: Co je na něm naopak negativní?
Červená: Jaké pocity máme, když nápad realizujeme?
 
  • Nechte každého člena skupiny nasadit si brýle.
  • Napište si odpovědi. Posledním krokem je prezentovat odpovědi napříč skupinami a dojít k společnému závěru.

Aktivitu si můžete různě upravit, například každá skupina bude mít jiné brýle a představí svůj názor na stejný nápad.

 
Ujasněte si to a dejte do kontextu

  • Rozdělte se do skupin po třech až šesti členech.
  • Požádejte skupiny, aby si zapsaly specifický problém doprostřed velkého listu papíru. Skupiny by se nyní měly pokusit určit hlavní, relevantní faktory související s problémem. Napište si je na samolepící bločky post-it a ty rozmístěte a nalepte kolem problému.
  • Tuto aktivitu ukončete po čtyřech minutách.
  • Požádejte skupinu, aby si prohlédla papírky.
  • Mohou některé poznámky upřednostnit či kombinovat? Požádejte skupinu, aby snížila počet příspěvků na šest.

Nechte obrázek dynamický a přesuňte poznámky tak, aby celá skupina problému společně porozuměla.

 


 

Zdroj

 

Materiál a inspirace

Další materiály