Zpět

V hlavní roli přivítejte Podnikavého ředitele

Workshop pro zástupce vedení škol, kterak na výchovu k podnikavosti.
V hlavní roli přivítejte Podnikavého ředitele

S novým školním rokem jsme zahájili cyklus vzdělávání managementu škol Podnikavý ředitel. Tentokrát jsme opět zavítali do přátelských a inspirativních prostor brněnského Impact Hub. Cílem takových setkání je přinášet inspiraci a motivaci k podpoře výchovy podnikavých absolventů, kteří budou připraveni zvládnout rychle až turbulentně se měnící podmínky profesního a osobního života, společenské a klimatické změny a výzvy.
 


Výchova k podnikavosti přispívá k uplatnitelnosti absolventů na trhu práce, k didaktickému rozvoji pedagogů a ke zvýšení atraktivity (a konkurenceschopnosti) školy v očích žáků i rodičů.

 

Pokud má ve škole k takovému přístupu ke vzdělávání dojít, hlavní roli hrají právě zástupci vedení školy, kterým nesmí chybět nastavená vize. Díky tomu dokáží dávat systematickou a jasně zacílenou podporu pedagogickému sboru. Společně definují profil podnikavého absolventa a hledají dílčí kroky, jak vytvořit podmínky pro rozvoj těchto podnikavých dovedností.
 
I o tom je proces certifikace Podnikavá škola, o který už projevili zájem zástupci vedení řady škol v Jihomoravském kraji.


 

 

Účastníci hledali odpovědi na řadu otázek, například: Co už nyní děláte ve své škole na podporu podnikavých kompetencí? Patří výchova podnikavých absolventů škol k poslání školy? Je či není podnikavost a podnikání totéž?
 
 Se Sylvou Schmiedovou z Eko Gymnázia si účastníci prakticky vyzkoušeli osvědčenou žákovskou aktivitu, která trénuje generování nápadů. Je vhodná především, pokud je vaším cílem motivovat žáky k týmové spolupráci a dotažení nápadu do úspěšného konce.
 

Sešlo se několik zajímavých podnikavých nápadů, jako byla například lyofilizace školních obědů pro vojsko a námořníky nebo interaktivní hřiště 24/365. Vše za podmínek udržitelnosti, ziskovosti a prospěchu společnosti.  
 

Druhé setkání nás čeká 12. března 2024. Tentokrát celodenní, abychom dali příležitost zajímavým lektorům, mladým podnikavcům a především nabídli dostatečný prostor pro sdílení a síťování, které vnímáme jako největší přidanou hodnotu těchto setkání.
 
 

A které strategie si ředitelé pojmenovali jako zásadní, aby jakýkoliv projekt či žákovská aktivita měla přidanou hodnotu rozvoje dílčích podnikavých kompetencí?
 

 

  • Dominantní podíl žáků
  • Uvědomění si příležitostí

  • Nebát se zdravě riskovat

  • Učení se ze zkušeností

  • Vize a kreativita

  • Přebírání iniciativy

  • Sledování cíle

  • Spolupráce

  • Vytrvat 
 
 

Další inspirace