Zpět

ZDROJE Motivace a vytrvalost

Buďte pro žáky oporou, aby to nevzdali a neztratili trpělivost při dosažení jejich cílů.

Pro každého žáka (i učitele) je těžké udržet si stále motivaci. Odhodlání a houževnatost jsou nezbytné pro dosažení našich cílů. Přesto se mnoho lidí jednoduše vzdává, ztrácí soustředění a je pro ně těžké přijmout svá (dílčí) selhání. Aktivity navržené v této kapitole vám umožní pochopit, jaký vliv jako učitel můžete mít na motivaci a postoje svých žáků a jak jim můžete pomoci, aby jim nescházelo odhodlání.
 
 


 

Druhá oblast podnikavosti

ZDROJE

Klíčové kompetence podnikavosti v této oblasti

                                                                                          
 

Vědomí vlastních kvalit a efektivnosti

Motivace a vytrvalost

Mobilizace zdrojů

Finanční a ekonomická gramotnost

Mobilizace druhých

 

Hodina géniů

Hodina géniů je výzkumně-vzdělávací metoda, v jejímž rámci žáci pracují na svých vlastních projektech, které vycházejí z jejich zájmu. Tento model práce zavedly jako první společnosti Google a 3M. Tyto společnosti dávají svým zaměstnancům 20 % pracovního času na práci na projektu spojeném s jejich vlastní vášní nebo jakémkoliv mimopracovním projektu, který je zajímá.

Můžete dát svým žákům 20 % (nebo klidně jen 10 %) času z vyučování, kde mohou zkoumat, učit se, tvořit, vymýšlet nebo následovat jakoukoli svou vášeň? Můžete jim dát takovou tvůrčí svobodu?


 

 

Jak chválit děti

Pokud chceme dosáhnout našich cílů, je důležitý správný přístup. Nechvalte talent, inteligenci ani výsledky svých žáků, protože příště nebudou chtít zdolávat výzvy. Budou se bát selhání. Pochvalte je za jejich úsilí, jejich soustředění a vytrvalost, za jejich snahu se zlepšit. To je cesta k dosažení houževnatosti. Vytvořte společně se svými žáky plakát s výroky růstového nastavení mysli (growth mindset).

Růstové myšlení

Změň svá slova → změníš svou mysl!
 • To je dost dobré. → Je to opravdu to nejlepší, co dokážu?
 • Udělal jsem chybu. → Chyby mi pomáhají se zlepšit.
 • Jsem v tom hrozný. → Jsem na dobré cestě.
 • Je to příliš těžké. → Tohle může nějakou dobu trvat a bude to vyžadovat úsilí.
 • Nejde mi francouzština. → Procvičím si mozek ve francouzštině.
 • Vzdávám to. → Využiju nějakou strategii, kterou jsem se naučil.
 • Už to opravdu nedokážu vylepšit. → Vždycky to můžu vylepšit, pořád se o to snažím.
 • To mi nejde. → Co mi schází?
 • Nikdy nebudu tak dobrý jako ona. → Přijdu na to, jak to dělá, a zkusím to.

 


 

Proč musíte selhat

Vyzvěte žáky, aby pár minut přemýšleli o době, kdy udělali opravdu velikou chybu. Nechte je napsat, co se stalo: jaká to byla chyba, proč ji udělali, jak se cítili, co mohli udělat jinak, aby chybě předešli?

Vyzvěte žáky, aby se trochu více zamysleli a napsali, co se při omylu naučili (možná o tom, čeho se snažili dosáhnout nebo o sobě). Rozdělte je do malých skupin a požádejte je, aby se podělili o své zkušenosti s ostatními.

Nebo dejte žákům následující výzvu:

"Buďte investigativní reportér a požádejte co nejvíce různých lidí, aby vám řekli o své opravdu veliké chybě a o tom, co se z ní naučili. Zapište si jejich odpovědi. Napište všechny odpovědi, které nasbíráte, a sdílejte je se spolužáky. “


 


 

Moudré myšlení (Mindset wisdom)

Vyzvěte žáky, aby písemně popsali dobu, kdy pracovali opravdu tvrdě. Dejte jim otázky:
 
 • Co vás přimělo tak tvrdě pracovat?
 • Měli jste někdy chuť to vzdát?
 • Co vás vedlo k tomu stále pokračovat?
 • Jak to dopadlo?
 • Jak jste se cítili, když to skončilo?

Nechte je sdílet své úvahy v malých skupinách. Požádejte je, aby si vybrali dovednost, kterou by se chtěli naučit nebo se v ní zdokonalit, a vytvořte sedmidenní plán, jak tuto dovednost cvičit hodinu denně, včetně nápadů a tipů od přátel či učitelů. Dejte jim na to čas a vyzvěte je, ať si denně píšou zápisky do deníků, jak se jim plán daří naplňovat.

Po sedmi dnech sdílejte společně obsah deníků a přemýšlejte o něm.

Tuto aktivitu vyvinula organizace WKCD.org (What Kids Can Do)


 

 

Zdroj

 

Materiály a inspirace

Další materiály