Zpět

Podnikavost rezonovala až po zlatý strop. Konference Asociace podnikavé Česko za námi.

Spojme síly ve vzdělávání k podnikavosti v Česku.
Podnikavost rezonovala až po zlatý strop. Konference Asociace podnikavé Česko za námi.
Zasedací místností Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v Praze ve čtvrtek 19. října rezonovala „podnikavost“ od řečnických pultů až po zlatě zdobený strop. Asociace podnikavé Česko, ve které je Lipka členem, uspořádala svoji první konferenci s názvem Spojme síly ve vzdělávání k podnikavosti v Česku.

 

Konference byla historicky první příležitostí pro setkání hybatelů podnikavosti ze všech krajů České republiky. Určena byla pro zástupce škol, jejich zřizovatele, asociace, zástupce univerzit a také kolegy z veřejného i soukromého sektoru – zástupce inovačních center, hospodářských komor nebo tvůrce krajských akčních plánů. Konference se konala pod záštitou poslance Viktora Vojtka.

 

„Podnikavost je základním pilířem šťastného života.“Stěžejním formátem celé konference byly panelové diskuse rozděleny dle oblastí EntreComp. NÁPADY A PŘÍLEŽITOSTI, ZDROJE, DO AKCE. Každý blok panelu velmi originálně uvedl ve své Slam poetry Honza Dibitanzl. Jeho improvizace a skladba slov byla nečekaná, obdivuhodná a velmi trefná. I to je nedílná součást podnikavosti: neváhat vstupovat do nejistoty a zdravě riskovat.
 
 

 

„Děti potřebují vzory, a tím může být takzvaný vědomý učitel.“Odpovědět na otázku PROČ napínat síly směrem k podpoře podnikavých dovedností žáků a studentů přinesl úvodní blok programu. O přivítání a zarámování tématu se postarala Anna Kačabová, která vede asociaci a buduje komunitu kolem ní.   
 


Ne příliš optimistická data o stavu podnikavosti na školách podle dat MŠMT přinesl Stanislav Volčík. Pokud byste chtěli vědět více, hledejte na edu.cz/data.
.


 

„Podnikavý zaměstnanec je pro zaměstnavatele výhra.“

 

O potřebě podpořit děti a mladé lidi v rozvoji podnikavých dovedností a nastartovat jejich ambici něco změnit hovořil velmi svižně a výstižně David Navrátil z České spořitelny. Nedostatek této podpory rámoval do současného stavu ekonomiky ČR a mimo jiné upozornil na velmi nízký počet startupů podporovaných v naší republice v porovnání s ostatními evropskými státy.
 


 
 
Podobně reagovala také mluvčí Danuše Nerudová, která si ve svém nabitém diáři našla prostor alespoň pro první blok konference. I ona velmi přesvědčivě upozorňovala na důležitost změny přístupu edukace žáků a studentů směrem k rozvoji podnikavých dovedností. Jako cestu k postupné změně postoje společnosti ve smyslu aktivního vyhledávání příležitostí a tvoření hodnot. Mimo jiné právě tento přístup vnímá jako důležitý stavební kámen pro socioekonomickou transformaci .  „Transformace ekonomiky nejde bez transformace školství.“

„Možná vychováváme studenty pro současnost, ale nevychováváme je pro budoucnost.“

                                                                                                                                           Danuše Nerudová


 

Se zahraničním hostem Elin McCallum z evropské iniciativy BANTANI jsme měli možnost se potkat na loňské konferenci Being Entrepreneurial v Bruselu, kde nám společně s Marinellou Parra věnovala čas odpoledního sdílení zkušeností s podporou výchovy k podnikavosti na školách. Několik let sleduje, jak se mění systém vzdělávání v ČR v evropském kontextu. Podnikavost vnímá jako oblast příležitostí. Hledá příklady dobré praxe a velký potenciál vidí ve vytváření komunity a síťování The EntreComp community.
 


Cílem BANTANI je dosáhnout společného porozumění, protože v žádném jazyce není termín podnikavost vykládán jednoznačně. I to bylo motivací, proč před více než 10 lety měli potřebu vydefinovat sadu podnikavých klíčových kompetencí do známe EntreComp kytky.
 


 

„Nejlepší učitelé jsou Ti, kteří inspirují.“

 
Zastoupení panelistů ve svých příkladech dobré praxe bylo velmi pestré. Více o vystupujících osobnostech a jejich tématech najdete v podrobném programu. Nemůžeme ale nezmínit, že jedním z oslovených mluvčí panelu byl ředitel ZŠ a MŠ Višňové a koordinátor podnikavosti Jiří Beran. Pokud má stručně vyjádřit, co je pro něj kompetence k podnikavosti, je to klíč ke spokojenému životu.
Jiřího si také můžete poslechnout v podcastu Z Lavice do akce!

 

 

 Díky podpoře Jihomoravského kraje je to s podporou výchovy k podnikavosti nastaveno v našem regionu tak, že kdo chce, ten může.“


Jiří Beran
 


 

„Je třeba věnovat stejný díl podpory žákům nadaným, motivovaným a činorodým, jako je věnován žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.“Závěrečný blok byl o diskusi ve skupinách. Parta se měla společně shodnout na odpovědích, které se týkaly podpory podnikavosti a participace tohoto tématu napříč ČR. Jelikož skladbu účastníků konference tvořili téměř z poloviny žáci středních a studenti vysokých škol, složení diskusních skupinek nabízelo náhled z mnoha úhlů. O to podnětnější odpovědi byly.

 
 
  • Velkou přidanou hodnotou tohoto setkání byla šance a prostor pro síťování, sdílení příběhů a zkušeností, výměny kontaktů a především motivace pro všechny posouvat výchovu k podnikavosti zase o kus dál. 
 
  • Je na místě také ocenit pohotovou a s tématem podnikavosti spřátelenou moderátorku Kateřinu Bouškovou, která byla příjemnou průvodkyní celé konference a styčným bodem panelových diskusí.
 
  • A pak také Jitku Jungmannovou, expertku na vizuální komunikaci, která zvládla všechny rezonující poselství z konference zakreslit na plátno. Pro jeho čitelné zachycení si ho musíte vyfotit pouze panaromaticky. 


 

... a o tom všem to bylo

Další inspirace