Zpět

DO AKCE Vyrovnávání se s nejistotou

Podpořte žáky zkoušet nové věci, nebát se chyb a s chybou pracovat.
 

Školy obecně mají velkou averzi vůči riziku, a to oprávněně. Když však mladí lidé čelí situaci, která je nejistá nebo riskantní, nemusí mít vůbec zkušenosti s překonáváním překážek. Kdykoliv se rozhodujeme, vždy čelíme možnému riziku. Nápady do výuky, které zde sdílíme, pomohou vašim žákům posoudit možná rizika, vyhodnotit je předem a nastavit strategie pro zmírnění nebo prevenci rizik.
 

 

Třetí oblast podnikavosti

DO AKCE

Klíčové kompetence podnikavosti v této oblasti

                                                                                          
 

Učení se skrze zkušenost

Spolupráce s ostatními

Plánování a řízení

Přebírání iniciativy

Vyrovnávání se s nejistotou

 

 

„Týden selhání“

Abyste žáky povzbudili k podstoupení rizika, můžete ve své třídě zavést „Týden selhání“. Tento nápad pochází z dívčí školy Wimbledon High School. Ředitelka, Heather Hanbury, k této aktivitě uvedla, že klade velký důraz na rozvoj odolnosti a síly a ukazuje, že „je naprosto přijatelné a zcela normální v životě občas neuspět“. Při využití této aktivity je důležité, aby se žáci naučili, „jak lépe selhat“.

Sedm způsobů, jak lépe selhat

„Už jsi to zkusil? Selhal jsi? Nevadí. Zkus to znovu. Znovu selži. Selži lépe.“
Něco se ti nepovedlo? Na kolik otázek níže můžeš odpovědět ano?
  1. Zkoušel jsi něco nového?
  2. Jsi stále motivovaný to zkusit, přestože se to zatím nepovedlo?
  3. Zkoušel jsi to ve správnou dobu?
  4. Požádal jsi o zpětnou vazbu?
  5. Využil jsi zpětnou vazbu, kterou jsi dostal?
  6. Přemýšlel jsi o té zkušenosti?
  7. Víš jistě, co bys příště udělal jinak?


 


 

Řešení nejednoznačnosti

Nejednoznačnost znamená, že nám věci kolem nás mohou připadat nejasné. Máte rádi ve věcech jasno? Dělíte rádi věci na černé a bílé? Potíž je v tom, že takové nejsou. Změna je v dnešním světě jedinou jistotou a tempo změn navíc roste. Nejednoznačnost vytváří nejistotu a stres. Abyste v takovém prostředí mohli uspět, musíte se umět s nejednoznačností dobře vyrovnat. Jak tuto dovednost rozvíjet ve škole?
 

Co je vyrovnáváním se s nejednoznačností myšleno při práci se žáky a studenty:
 

Instrukce
Začínejte s jasnými instrukcemi, ale postupně, když to bude vypadat, že tomu žáci rozumí, se od jasného zadání odchylujte.

Překonejte své slabé stránky
Požádejte žáky, aby rozvíjeli své slabší stránky (stydlivý žák může např. přednášet před třídou…).

Originální práce
Neukazujte často příklady konkrétních výstupů, nechte žáky, aby přišli s vlastními nápady.

Nové úkoly
Začněte pracovat na nových projektech či úkolech, aniž dokončíte starší rozdělané. K těm se vraťte později.

Hlas a volba
Umožněte žákům, aby přišli s vlastními náměty na projekty a nesli za ně zodpovědnost.

Chybějící informace
Nechte žáky rozhodovat nebo jednat, aniž by měli k dispozici všechny informace nebo celkový obrázek.

 

 

Životopis proher

Užitečnou technikou, jak se naučit čelit selhání, kterou lze snadno přizpůsobit jako aktivitu pro celou třídu, je Životopis proher. Abyste se poučili z neúspěchu, musíte jej „přijmout“ za svůj. Musíte zjistit, co se pokazilo a co byste měli příště udělat lépe.
 
  • Požádejte žáky, aby si zkusili vzpomenout a zapsat vše, o co se pokusili během projektu/školního roku, atp., ale co se jim nepodařilo.
 
  • Požádejte je, aby také popsali, co se ze zkušenosti naučili. To jim pomůže rozpoznat své chyby a dát si pozor, aby je v budoucnu neopakovali. Rovněž je to donutí přemýšlet o tom, jak se v průběhu aktivity zlepšili, což je velmi důležité pro jejich seberozvoj a sebevědomí.
 
  • Aby byl proces zábavnější, mohou žáci vytvořit Životopis proher vizuálně působivý, následně jej prezentovat před třídou nebo v malé skupině a diskutovat o získaných lekcích.


 

 

Zdroj

Převzato a přeloženo z anglického originálu

Materiály a inspirace

 

Další materiály