Zpět

DO AKCE Učení se skrze zkušenost

Reflektujte, reflektujte, reflektujte. Učte žáky se učit. Učte je učit se ze zkušeností.

Soubor aktivit, které jsou v této kapitole uvedeny, tvoří pravděpodobně jádro toho, co už děláte: učíte žáky se učit. V podnikatelském kontextu to znamená: učit se z chyb, učit se od ostatních, učit se děláním. Patří sem také přemýšlení o učení a schopnost brát každou zkušenost jako příležitost se z ní poučit.
 

 

Třetí oblast podnikavosti

DO AKCE

Klíčové kompetence podnikavosti v této oblasti

                                                                                          
 

Učení se skrze zkušenosti

Spolupráce s ostatními

Plánování a řízení

Přebírání iniciativy

Vyrovnávání se s nejistotou

 

 

 

Projektové učení

Nabídněte žákům „aktivní učení“. Místo toho, aby tiše seděli jako obecenstvo, nechte je zažít kouzlo kladení otázek, objevování informací a samostatné zkoumání nápadů a pak samozřejmě vytváření prezentací a jejich přednes skutečnému publiku. Propojte jejich učení se se skutečným světem.

  

Rozbalovací den

Školy využívají „Rozbalovací dny“, známé také jako „dny mimo rozvrh hodin“, k nahrazení hodin ve třídě různými aktivitami nebo projekty, které propojují školy se skutečným světem a umožňují žákům posílit své praktické dovednosti. Mnoho škol používá tento model, aby žákům poskytlo příležitost k rozvoji sociálních a emocionálních dovedností, které jsou zásadní pro dosažení úspěchu.

Rozbalovací dny se mohou velmi lišit. Některé školy zvou odborníky na semináře, jiné se zaměřují na mimoškolní výlety. Je možné využít také virtuální exkurze nebo online videokonference s odborníky, společnostmi, organizacemi nebo kolegy z jiných zemí. Můžete uspořádat projektové dny, ve kterých spojíte žáky z různých tříd, aby společně pracovali na tématu dle svého zájmu. Nejdůležitější je, aby učení dávalo žákům smysl. Zdroj

Převzato a přeloženo z anglického originálu

Materiál a inspiraci

Podnikavé žákovské projekty

Další materiály